Protestánsok számára egy monumentális, aranyozott szobrokkal díszített, cirádás katedrálisba belépni talán egy kicsit meghökkentő. ... amikor ezeket a díszes katedrálisokat építették, a mestereket és művészeket egyetlen eszme vezérelte: Istennek a legjobbat kell adni. ... Ma mégis azt gondoljuk, hogy Isten házában „elég jó” lesz az olcsóbb gyertya, az olcsóbb bor és az olcsóbb terítő is. Az igénytelenség ugyanis a takarékosság álruhájába bújva férkőzött be gyülekezeteinkbe. Mivel a legtöbb közösségben amúgy is spórolni kell a nehéz pénzügyi helyzet miatt, ezért az olcsó megoldásokkal szépen lassan lemondtunk arról, hogy Istennek továbbra is a legjobbat adjuk.

 Miért lett szent a gagyi? - Igénytelenség az egyházban kotoszo.blog.

Nagyon tisztelem a minimalista, egyszerűségre törekvő életvitelt, amiben a fogyasztás és a költekezés csökkentése áll a középpontban. Ugyanakkor ez a szemlélet nem azonosítható a rossz minőségű, olcsó, gagyi megoldásokkal, hanem épp ellenkezőleg: vegyünk kevesebbet, birtokoljunk kevesebbet, de az a kevés, amink van, kifogástalan minőségű legyen! ... gyülekezeteink nagy többségéből hiányzik a missziói szemlélet, és ez a külsőségekben is megmutatkozik. Azzal a kisebbrendűségi érzéssel állunk hozzá, hogy mi „csak” egy gyülekezet vagyunk, annak a kevés tagnak, aki hozzánk jár, megfelel így is. Csakhogy szem elől tévesztjük, hogy nem az egyháztagokról van szó. Lehet, hogy ők már megszokták ezt a honlapot, ezt az oltárterítőt, ezeket a plakátokat, de mi van azokkal, akik most szeretnének először betérni hozzánk? Számukra mit közvetítünk? Nemcsak magunkra kell gondolnunk, hanem azokra a testvéreinkre is, akik még kint vannak, de szeretnénk őket behívni.


Nem is olyan régen ablakcserét szerettünk volna a templomunkban. Valaki felajánlotta az anyagi fedezetet műanyag nyílászárókra. Ez bennünk dilemmát okozott. Fából, esetleg szigetelt fémből háromszor, de inkább négyszer annyiba került volna. Arra nem volt lehetőségünk, hogy kipótoljuk a felajánlást. Rákérdeztünk egyházunkban élő építészekre, belsőépítészekre, hogy szerintük mit tehetünk egy ilyen helyzetben. A válaszok sem voltak egyértelműek. Mégiscsak "ingyen" van, felajánlásból. Ez egy modern és fiatal épület. Ráadásul gázzal szigetelt dupla üveg. A fűtésünk hatékonyabb.  Nagy felület és könnyű takarítani kívül és belül. Másfelől műanyagot konyhába teszünk, esetleg magánházra. Utánakérdeztünk még ennek a típusú ablaknak a referenciáira is. Bizony volt könyvtár, műemlékegyüttes ház Spanyolországban, Budapesten. Végülis mindenre volt példa. Három tárgyalás és vita után végül a presbitérium kis többséggel elutasította ennek az ablaknak a beépítését. A végső indok az volt, hogy a református hagyományoknak megfelelő a régi idomvasba gittelt, rácsos ívelt, üvegablak, benne nyitható, rosszul záródó kis ablakokkal. A végén újra lettek festve az ablakok.

Rákérdeztünk utólag a református hagyományra az idomvas ablakokkal. Abban az időben ez volt a legolcsóbb. Mert az eklézsia a 1952-54-ben építette torony nélküli imaházát, pont a Rákosi-kultusz csúcspontján, Sztálin halála előtti évben. Gondolhatjuk, hogy mennyire felvetette a pénz a kizsigerelt, földjeiket elvesztő, kuláklistára tett parasztságot, gyülekezeti tagokat. Súlyosbítva ezt az ÁVH-val, kitelepítésekkel, kommunista szombatokkal, beszolgáltatásokkal. 

Erre volt lehetőségük. Mi is egy hőmérsékleti mutatóiban jó ablakot tudtunk volna berakni, de azt amire lehetőségünk lett volna. Mondjuk én rászavaztam a cserére. Arról nem beszélve, hogy a felajánlónak, aki egyébként névtelenséget is kért, nem esett jól, hogy nem fogadtuk el, mert őszintén akarta adni. 

Azóta orgonát építünk és most nagyon jó lenne, ha állandóbb hőmérsékletet tudnánk tartani és kisebb és lassabb hőmozgást. Hiányozik az az ablak. De már késő bánat. Talán a következőkben még ezt a csodát is megélhetjük, hogy kicserélhetjük fára. 

Értem a cikk íróját. Sőt. Osztom is a nézeteit. Mégis azt kell mondanom, hogy az a missziós gondolat a legjobb. Amit csinálunk, ahogy csináljuk az legyen mindenestül Úrnak szentelve. De könnyű ezt leírni. Nem esztétikai külső nézőpontoknak kell megfelelnünk, hanem mindenestül Krisztus akaratának. Jó, ha a tereinket hozzáértők rendezik be. Jó ha a betérők számára külső, belső értékeket fejez ki. De végül a Krisztussal való kapcsolatunkat fejezi-e ki? Ez lesz a kérdés. Ez több mint gagyi vagy nem gagyi kérdése. Ez sokkal inkább a hiteles, nem kép mutató, nem áll, nem többet mutatni akaró, hanem mindenek előtt és mindenben a Krisztushoz való tartozást megmutató teljes magatartásforma. Nemcsak tárgyi világ, hanem az azt használó, kitöltő hit és kultúra együttese. 

Egy kisfiú, vagy kislány zsebpénzéből lecsípett vézna gyertyája lehet fényesebben fog ragyogni, mint a veszekedéssel odakönyökölt "az én gyertyám szebb" kiáltással feltett kandeláber. Bár mi reformátusok inkább virágot szeretünk. 

12. Az egyház nem téved. Az egyház mindaddig nem téved, ameddig Krisztuson, a kősziklán, illetve a próféták és az apostolok fundamentumán nyugszik. Viszont nem csoda, ha téved, valahányszor elpártol attól, aki az egyetlen igazság. II. HELVÉT HITVALLÁS;  XVII. ISTEN EGYETEMES [KATOLIKUS] ÉS SZENT EGYHÁZÁRÓL ÉS AZ EGYHÁZ EGYEDÜLI FEJÉRŐL