Az én reformációm" című telefonos kisfilm-pályázat - amelyre kortól és iskolai végzettségtől függetlenül bárki jelentkezhet - azt tűzte ki céljául, hogy a résztvevők kreativitásukat segítségül hívva rövid, (max. 3 perces) mobiltelefonnal, illetve digitális fényképezőgéppel készített kisfilmeken keresztül mutassák be, hogy számukra milyen személyes érzések, élmények és meggyőződések kapcsolódnak a reformációhoz mindennapjaikban.

Reformáció ma – reformatus.hu

Megelőlegezem a rövid film-forgatókönyv novellát, amelyből leforgatnám az én reformációmat. Egy kisfiút mosdat édesanyja egy hatalmas mosdótálban. Vasárnap reggel van, ezt onnan tudjuk, hogy távolban harangoznak. A háziszőttes kendő, avagy törülköző pirosra dörzsöli a kisfiú bőrét, miközben vizes haja kócosan mered az égnek.

Egy tiszta alsónemű, egy fehér ing és kisfiút édesanyja már indítja is a kapuból futva a templom felé. A templom régi, kazettás mennyezetű, a középen egyikben arannyal díszített csillag ragyog. A kisfiú azt nézi. Nézi, nézi, míg az az aranyos csillag át nem vált egy nagyvárosi modern templom tornyának aranyos csillagává. Harangoznak, vasárnap van. A nap tűz, s az aranysugárban egy kisfiú – az az egykori falusi kisfiú - és egy palástos lelkész nézi a csillagot. A kamera megforgatja a teret és az a kisfiú „belevesz” a palástos lelkész alakjába, aki után fiúk, lányok és felnőtt fiatalok lépkednek a modern nagyvárosi templom lépcsőjén. Ünnep van. Háttérben harangszó. Bent tele templom. Aztán kör, keresztelés, könnyek a keresztvíz alatt. Letérdelés és kézrátétel. Lélekkiáradás, konfirmáció. Rövid spotok. Vegyesen mormogó hangözön… református magyar vagyok…
Aztán könny csordul végig egy arcon. A kamera csak a szemet veszi és a könnycseppek lassú egymásutániságát. Egyikükön megcsillan az ablakon át betörő napfény. Két csillag tükröződik ebben a könnycseppben, ami domború tükörként csillan. Egy modern nagyváros tornyának csillaga és egy régi falusi templom kazettájának aranyozott csillaga. Az a kettő egy, álom és beteljesülés. Hagyomány és a Szentlélek szerinti új egymásba ölelkezése.