A férfiak kezéből kivették az ostort és a kardot. A férfiak hagyták ezt. 
...tudjátok... nem csodálom, hogy a nők ilyen ijesztően erősek lettek. Nem valódi erő ez persze inkább keménység és durvaság... de nem csodálom akkor sem. Mi mások lehetnének, hiszen az egyensúly örök. Ha a serpenyő egyik felén gyengeség tanyázik, akkor a másik felén valamiféle erőnek meg kell jelennie. Még ha ilyen »ócska« erő is ez... pont passzol ahhoz a nyomorúságos gyengeséghez, mint amit a »férfiak« képviselnek. 

Gyengék lettek a férfiak - mandiner.hu

Érdekes Kőházy Ferenc véleménye. Először is, mert általánosságokról ír, de nem általánosítva, másodszor pedig, mert férfiként ír kritikát férfiakról. Úgy következtet gyakori jelenségekről, hogy meghagyja a kivételek ösvényét. Szándékosan írtam az ösvény szót, mert a kivételek arányát szűkebbnek találom magam is. Nem szükséges út, sugárút vagy autópálya hozzá. Sajnos... Amikor férfiakat jellemez, akkor a nőkről is kijelentéseket fogalmaz meg. Mert e kettő elválaszthatatlan. Forrest Gumposan szólva: a borsó meg a héja.

A férfi és női szerep biológiailag, kulturálisan, nemzetiségi szempontból vagy éppen vallásilag tekintve kötődik egymáshoz, függ egymástól, de ugyanakkor különbözik is a másiktól. Sajnos azonban tagadhatatlan a gyakran tapasztalt valóság, hogy e kettő szembe is áll egymással. Többek között oka ennek az alá-fölérendeltségért menő küzdelem, a másikkal való meg nem elégedés, valamint a társam nélküli önmegvalósítás és önmagam megélésének csapdája.

A házasságkötés megáldásakor tett fogadalmak szövege csupán három ponton különbözik, és mind a három a nemekből következően. A fogadalom vége a legfigyelemreméltóbb, és egyben a férfi-női szerepek változása miatt a legnagyobb kihívást is jelentő: a férfi gondviselést, a nő segítőtársságot ígér. Aztán vagy sikerül ez, vagy nem. A házassági válságokból eredő válások számát tekintve főleg ez utóbbi. A legszomorúbb pedig számomra mindig az, hogy mind a feleség, mind a férj megfogadta ugyanazt: hitetlenül el nem hagyom, de közben sok esetben ennek ellentétét élték végig. Nem imádkoztak együtt, hanem emberi erő erejével gyúrták, formálták volna egymást vagy csak a másikat, miközben a házasság nem nevelőintézet, hiszen a nevelés folyamata már rég lezárult felnőtt korra. A lehetetlen ilyen úton elérhetetlen marad.

Kőházy Ferencnél megjelenő "a férfiak kezéből kivették az ostort és a kardot" gondolatot az egyik dunántúli esperesünk úgy fogalmazta meg, hogy manapság a nők a férfiaknak kamatostul visszafizetik évszázados sérelmeiket. Akár így, akár úgy fogalmazunk, érjük mi, hogy miről van szó: alapjaiban megváltozott a világot igazgató, vagy inkább ma már csupán igazgatni vélő férfivalóság. Ráadásul úgy, hogy ez a változás nem szolgálta javát sem neki, sem a másik nemnek. Sokkal inkább frusztrálta, szorongóvá tette és a következő generációkat egyre jobban elbizonytalanította.

Ennek a folyamatnak biztosan vannak gyökerei, eredője, talán még korábbra is visszanyúlik, mint az iparosodás, az egyenjogúság, vagy éppen a sokak családtörténetében megjelenő világháborús hatások. Az I. világháborúba besorozottak helyére kellett állnia az anyáknak, és az elesetteknek értelemszerűen vissza sem lehetett adni a helyett az istállókban és a földeken. Majd ezt a folyamatot fokozta a II. világháború, és keményítette a kommunizmus. Nők a traktoron és gyárakban. A "rendcsinálás" idején, majd '56-ban és az azt követő leszámolásokban annyi fiatal férfi halt meg, vagy kényszerült el az országból, hogy a vénkisasszonnyá válni nem akaró lányok be kellett érjék olyan férfiakkal, akikkel egyáltalán nem voltak hasonló tulajdonságaik és családi értékrendjeik. Ez aztán gyűrűzött tovább, eredményezve az utódokban a házasságba, és mára már a tartós párkapcsolatba vetett bizalom megrendülését is. Mert a látott példa hat és nagyon komoly hatással van. Sajnos, bizony a negatív is.


Végül pedig azon gondolkodjunk el, hogy a nők akarják-e az ostort és kardot? Vagy éppen sokkal inkább a szingliséget választják?

Sem a nőket elnyomók világa, sem az amazonok világa nem eredményezhet egyensúlyt. A kettő között kellene újra megtalálni azt. Csakhogy ezt sem a metroszexuális férfiak serege, sem a saját egzisztenciát teremtő hölgyek hada nem tudja elérni.

Hozzászólások