"A kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.). A kormányrendelet intézkedései 2020. május 4-én, hétfőn lépnek hatályba. A Zsinat Elnökségi Tanácsa a rendeleteket megtárgyalta, és az alábbi állásfoglalást bocsátja közre:" ... A COVID-19 koronavírus járvány továbbra is sújtja országunkat. Miközben hálát adunk Istennek, hogy az eddigi járványügyi intézkedések eredményesek voltak, kérjük egyházunk tagjait, továbbra is imádkozzunk a járvány elmúlásáért. ... A Zsinat Elnökségi Tanácsa arra kéri a gyülekezeteket, hogy mindaddig, amíg a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem igazolják, az Elnökségi Tanács március 16-i ajánlásait vegyék figyelembe és továbbra se tartsanak templomokban és gyülekezeti házakban gyülekezeti közösség részvételével istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat. ..." 

Vigyázzunk egymásra továbbra is  reformatus

„hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.”   Nyissák meg a templomokat vidéken! reformatus

"Grecsó Krisztián: Ha kinyithat a templom és a strand, a szabadtéri színház vajon miért nem?"  24.hu/kultura


 

Váratlanul ért bennünket a Kormányrendelet, amit május 4.-én tettek közzé. Ebben szerepel, hogy a vallási közösség szertartása megtartható a megfelelő szabályok betartásával. Távolságtartás, maszk stb... Ekkor a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa úgy döntött ahogy a fent idézett állásfoglalásban olvassuk. ( A tartalom már nem elérhető)

Mi nagyon szomorúak lettünk. Szeretnénk istentiszteletre menni. De alávetjük magunkat a felsőbb akaratnak. Közben azt halljuk, hogy római katolikus testvéreink fognak misét tartani. Majd tapasztaltuk is, hogy tényleg. Ott álnak a parkolóban az autók és folyik a templomban a szertartás. De ez sem ilyen egyszerű. Voltak egyházmegyék, ahol továbbra sem tartottak miséket. A kialakult helyzetre való tekintettel. A megyéspüspökök  felelősége volt, hogy megengedik-e.

Megindult a háttérvita, hogy akkor most szabad istentiszteletet tartani vagy nem. Templomban vagy szabadban. Hallani lehetett itt-ott, hogy a zsinati kéréssel ellentétben már vannak alkalmak, látogatások, kihordott nyomtatványok. Ebben sem voltunk egységesek. Jöttek a viták. Az istentisztelet hitvallás kérdése. Ahol nincs, ott nincs hit. Ahol nem mernek, ott gyávák. Most csak a finomabb véleményeket idézem fel. 

Volt ahol autós jamboree lett az istentiszteletből. Ugye autóval beálltak a nagy térbe és megfelelő hangosítással, mint az autós moziban. De eldugott kis faluban is. Ötletelt mindenki, mit tehet. Ez nagyon rendben is van.

Megjelent az a vélemény is, hogy a római katolikusok hívők, mert ott mernek alkalmat tartani. Mise volt a zár alatt is, csak egyszemélyes. Más a dogmatika. 

Majd május 11.-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa úgy döntött, hogy nyissák ki a templomokat. Na ez is váratlanul ért. Bár addigra a 10.-én vasárnap már több helyen is tartottak nyilvános istentiszteletet szabadban vagy templomban is. Mondván, ha a fürdők, állatkert, vendéglátóipari egységek, múzeumok nyithatnak, akkor mi miért nem. Meg ha a római katolikusok is, akkor mi?

Innentől a reformátusok is. Május 17-én több helyen volt már nyilvános istentisztelet.    Ahogy kedden már írt erről Németh Tamás. Maszkban, örömben, énekben maszk nélkül. Amire már válaszolt is egy orvos, Dr. Béres András, hogy "Együtt érzek az Ön lelkesedésével (!), de járványügyi szempontból rendkívül !!! aggályosnak tartom, ha pandémia idején maszk nélkül zárt térben énekelnek együtt az emberek. PLÁNE ha idősek is vannak közöttük! ...Az idősek számára én kizárólag a külön és az alapvető szabályok betartásával megtartott istentiszteleteket tartom biztonságosnak." A többiek tapasztalatát nem ismerem. Biztosan öröm volt találkozni, együtt imádkozni.

Viszont a reformátusok nyitása hasonló vitákat váltott ki a kisebb újprotestáns felekezeteknél, mint nálunk a római katolikus, és egyéb megengedések. Hát már a reformátusok is. Akkor mi ilyen hitetlenek vagyunk? 

Most vasárnap már mi is készülünk az istentisztelet megtartására. Nagyon körültekintő szabályozásra hívják fel a figyelmünket.  Újra találkozhatunk istentiszteleti közösségben reformatus  Maszk, kézfertőtlenítő, szellőztetés, érintés nélküli köszöntés, saját énekeskönyv, kesztyű ajánlott stb...

Akkor Grecsó Krisztián is beáll a sorba. "Ha kinyithat a templom és a strand, a szabadtéri színház vajon miért nem?"

Egy öngerjesztő folyamatot látok. Ha ők, akkor mi miért nem, akkor mi is. Ez így terjed, dagad minden ajánlással és józan ésszel, tudományos kutatásokkal, és modellekkel ellentétben. Az orvosok, infectológusok felhívják a figyelmet a pandémiára. Nem múlt el a veszély. Az elmúlt napok, hét tesztjei azt mutatták, hogy 0,6 százalékos az átfertőzöttség. Messze nem járunk a vége felé a járványnak. Sőt, még nem is látjuk a végét. Tudom, hogy a mai napi Ige a Máté evangéliumából (6, 25 kv) a "ne aggódjatok az életetek felől". De azt is tudom, hogy Jézus egy hasonló helyzetben azt válaszolta a kísérőnek: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Máté ev. 4, 7.

Nem gondolom, hogy az emberi akarat, dac, Isten akaratával szembe mehetne. Ha így döntött velünk kapcsolatban Isten, akkor ez a mi böjtünk. Ez csak böjttel és imádsággal űzhető ki. Mennyire igaza van Jézusnak. Aki megteheti és lehetősége van menjen istentiszteletre. Akinek más lehetősége van megélni a találkozást Istennel, ne kételkedjen. Ahogy Pál apostol is mondja: "Mert mindaz, ami nem hitből van, bűn." Róma 14, 23

Ne álljunk be egy tömegpszichózisba, hisztériába. Ne hergeljük bele egymást a helytelen helyzetkezelésbe. Nem élhetünk úgy most a pandémia idején, mint a vírus előtti időkben. Legyünk Jób barátai. De ne a megdönthetetlen igazságainkat harsogjuk, mert az most nekünk nincs. Az most is kizárólag Istené. Csak álljunk a másik mellé és legyünk szolidárisak, testvérek.  Most van helye az igazi odafigyelésnek, tanulásnak, útkeresésnek, szeretetnek. Csak azért, hogy akik tovább élnek elmondhassák, kegyelemből és szeretetből születtünk újjá kegyelemre és szeretetre, áldásra.

 

link:

Gábor Kemenesi

https://prezi.com/v/rfz3z6pledgo/koronavirus-update/?fbclid=IwAR2Ag-0bpFHePsUDR-jQiedZx8zC2R9PjN1DtUU54mOBLCxgLT4BXp86cHs