Rochester Cathedral installs mini golf course in the pews - 5News/YouTube

*

Játékkal próbálja a fiatalok körében is népszerűsíteni a templomba járást a rochesteri anglikán katedrális vezető lelkésze. Matthew Rushton egy 9-lyukas minigolfpályát építtetett a XIII. században épült gótikus templom főhajójába. Elgondolása szerint a gyerekeknek így több kedvük lesz elmenni a templomba, a szakrális környezet pedig segít felkelteni érdeklődésüket a vallás iránt. A szervezők nem feledkeztek meg az angol kulturális értékekről sem, a lyukak mellett egy-egy ismert angliai híd makettje található.

A kezdeményezést a hívő közösség egy része elítélte, Rushton lelkész azonban hangsúlyozta: a golfpálya mellett marad elég hely az imádkozásra és a szertartásokra is.

A vezető lelkész a minigolf-világbajnok Marc Chapmannel együtt avatta fel a gótikus minigolf-pályát, amelyen egy hónapon át, szeptember elsejéig játszhatnak az érdeklődők.

Minigolf a templomban - euronews.com

Bejárta a sajtót a hír, hogy a rochesteri anglikán katedrálisban mini golfpályát alakítottak ki. Itt tehát nem arról van szó, hogy egy templomot bezártak, más funkciót adtak neki, hanem arról, hogy golffal akarják becsalogatni a fiatalokat a templomba. Mint Martin Rushton, a katedrális vezető lelkésze mondja, „a gyerekeknek így több kedvük lesz elmenni a templomba, a szakrális környezet pedig segít felkelteni érdeklődésüket a vallás iránt.” Mit lehet erre mondani? Szánalmas.

Az tehát a probléma a keresztyénséggel, hogy az emberek valamiért nem járnak a templomba. A megoldás pedig olyan „missziós” technikák kidolgozása, amelyek újra divatossá teszik az egyházat. Vagyis a misszió: marketing. Van egy termék, az evangélium, s valahogy el kell adni. Rá kell venni az embereket, hogy vegyék meg.

A mini golfpálya ötlete elég bizarrnak tűnik, de a probléma, ami mögötte van, nagyon is valós. Rushton lelkész azt a kérdést tette fel, hogy miként is lehetne reagálni az Anglikán Egyház tagságának brutális fogyására?  Nos, ezt bírta kitalálni. Mini golfpályát. Ez van a fejében.

Ez azért elég riasztó. Ez ugyanis az önmegsemmisítő egyház, amely az egyháztagság fogyása miatti kétségbeesésében megadja magát a korszellemnek, s azt hiszi, hogy ha majd alkalmazkodik, akkor újra divatossá teheti magát. Holott csak paródiát csinál önmagából. Ez a teljes öntudatvesztés. Az összes ateista misszionárius, posztmodern próféta és krisztofób kultúrharcos megnyalhatja mind a tíz ujját. Így kell ezt csinálni. A egyház bukása garantált.

Nem az az igazi probléma ugyanis, hogy az emberek egyre növekvő részének nincs kedve templomba járni. Hanem az, hogy vajon miért nem?

Itt van kéznél a leggyakoribb magyarázat. Eszerint azért, mert az egyház nem jól végzi a dolgát. Bezzeg, ha jól végezné, tódulnának a népek a templomba. Nyilván elkel az önkritika. De azért az nekem mégis csak gyanús, hogy mára szinte evidenciává vált, hogy ami modern, az szükségképpen szemben áll azzal, amit az egyház képvisel. Talán ideje lenne már foglalkozni azzal a mára már teljesen bevetté vált mítosszal, amely a szekularizációt a modernitással azonosította és örök érvényű világmagyarázattá kreálta. Meg kell mondani, ez a felvilágosodásban gyökerező, valójában nagyon is korlátolt világkép nagyot ment a keresztyén Európában, s milliók hitték el, hogy ami mai és modern, az szükségképpen szemben áll a keresztyén mondanivalóval. Nem feltétlenül azért nem jár az emberek jelentős része templomba, mert az egyház rosszul végzi a dolgát, hanem azért, mert amit mond, sokak számára nem tűnik fel igaznak. S azért nem, mert ma van egy széles körben bevett, magától értetődőnek vélt, uralkodó világkép, amely lényegében tagadja a keresztyén valóságlátást. Így lesz a keresztyénségből valami régies, avítt és maradi gondolkodásmód, amely úgymond ellentmond a racionalitás modern (szekularizált) értelmezésének.

Nem csoda, ha még az egyházon belül is megszületik egy olyan kényszerképzet, hogy erre bizony választ kell adni, s bizonyítani kell, hogy a keresztyénség nagyon is modern. Mivel is kell bizonyítani? Marketing-technikákkal.

Nos, itt van a szélsőséges példa. Golfpályát kell a templomban kialakítani. Ez az ötlet pontosan jelzi, hogy Rushdie lelkészt is „megette” a modernitásról mára megszilárdult ateista mítosz.

Holott nem alkalmazkodni kell a ma uralkodó korszellemhez, hanem rámutatni arra, hogy a ma normatívnak tekintett ateista világmagyarázat hamis alapokon nyugszik. Talán bízni kellene az Ige igazságában.

A katedrálisban kialakított mini golfpálya tökéletes szimbóluma lehet egy önmagát megsemmisítő egyháznak.

 

 

Hozzászólások