- Hillary azért hozta létre a szervert, hogy elfedje a bűncselekményeit és a korrupt kifizetéseit, eladta a hivatalát mint külügyminiszter az adományozóknak és speciális érdekeknek, és az FBI-nál megvan erről minden – mondta a republikánus jelölt.

- Azt mondta Trump, hogy a feketék élete csupa bűn, szegénység és kétségbeesés. Fogalma sincs a feketék egyházának erejéről, az általuk vitt üzleti tevékenységről, a történelmi iskoláik kiválóságáról – hangsúlyozta Clinton.

USA: mindkét oldal bevetette a nagyágyúit a kampányhajrában - euronews.com

Nem vagyok se szakértő, se elemző, csak egy olyan magyar átlagpolgár, akinek a számára Amerika léte mindig is mély, metaforikus jelentéssel bírt. Az amerikai álom számomra mindig is egy ideát testesített meg, a társadalmi szinten megvalósítható, demokrácián alapuló szabadság ideáját. Amerika az ideáltipikus szabad ország, "a shining city on a hill", melynek a puszta léte hitet ad abban, hogy noha egy társadalom soha nem lehet tökéletes, de azért az álmot nem szabad feladni. Létezhet mégis egy megálmodott ország, amely minden tökéletlensége ellenére azért annyira nem tökéletlen, hogy véglegesen szétzúzza az ideális ország megvalósíthatóságába vetett hitet. Amerikának mindig is ez volt az alapja és a sugárzó ereje. Az Amerika-eszmébe vetett hit. Ezt az ismert Amerika-képet persze nagyban erősítette bennem a kommunista diktatúra, amelyben élve a szabad világtól elzárt lélek termékeny táptalajnak bizonyult egy olyan hit befogadására, hogy az amerikai modellben megtestesülő demokratikus álom maga az egyetemes történelmi cél, a viszonyítási pont, amely már túl van mindenféle izmusokon és ideológiákon. Amerika szerepe a demokráciába vetett hit világméretű alakulásában sorsdöntő.


Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy az átlagpolgár a most folyó kampányt követve levonja a következtetést: amit a két elnökjelölt küzdelme most bemutat, a lehető legjobb eszköz ahhoz és arra, hogy milliók demokráciába vetett hitét, s Amerikának e hit fenntartásában betöltött történelmi szerepét egy pillanat alatt szétzúzza.

S az illúzióvesztésnek ez a folyamata könnyen azt eredményezheti, hogy a demokrácia immár nem olyan eszmeként jelenik meg, amelyik meghaladja a hatalom megalapozásának eddig ismert ideológiáit, hanem besorolódik a szokványos ideológiák közé, amelyeknek az a sorsuk, hogy előbb-utóbb elvesztik hitelességüket, s immár alkalmatlanná válnak arra, hogy egy társadalom eszmei támaszai legyenek.

A mostani amerikai elnökválasztási kampány nagyban hozzájárulhat a szabadság és a demokrácia eszméjének erodálódásához. A hatás nehezen mérhető. Egy ilyen elnökválasztási kampány súlyos következménye akár egy világméretű kiábrándultság is lehet, amelynek az a tartalma, hogy az egyén elveszti a hitét saját szabadságának lehetőségében. Abban, hogy az őt körülvevő történések kiismerhetetlen világában maradhatna számára bármiféle biztosnak hihető iránytű a tájékozódásban. Látszat és valóság egybemosódik, spontán és spontánnak feltüntetett, de "csinált" történések egymásba csúsznak, s a hatalomért folyó küzdelemnek valójában az a tartalma, hogy ki mondja meg, mi is a már kiismerhetetlen történések jelentése. S a folyamat végén ott állhat a minden illúzióját elvesztett polgár, aki már nem hisz abban, hogy a valóság valaha is kiismerhető lenne, s arra a meggyőződésre jut, hogy az eddig szabadságnak hitt, s a szavazatában megtestesülő állásfoglalása nem több mint manipuláció és szemfényvesztés eredménye, s legfeljebb a titkosszolgálatok a megmondhatói annak, hogy valójában mi is történik vele. 

Ha pedig a demokráciába vetett hitből illúzió lesz, magyarán ha nem lesz hit abban, hogy egy társadalom igaznak hitt eszmei támaszték nélkül nem létezhet, akkor el nem tudom képzelni, mi marad.

Clinton és Trump küzdelme enyhén szólva is nem járul hozzá ahhoz, hogy az Amerika-metaforába vetett hitet erősítse.  Az amerikai elnökválasztás messze nem csak Amerika belügye. Ha az amerikai álomba vetett hit megroggyan, az nem csak Amerikának a meghasonlását idézhető elő, hanem végzetes kihatással lehet a világ többi részére is.

S ha innen nézzük, a Clinton-Trump kettősnek a kampányban bemutatott produkciója tökéletesen alkalmas arra, hogy az embernek még a maradék hitét is aláássa.

Hozzászólások