Jézus eljövetele úgy hatott az ókori világ problémáira, mint az antibiotikum a hagyományos baktériumokra. A judaista Messiás hatása az erkölcsre és a társadalmi igazságosságra csodálatos, elképesztő és túlbecsülhetetlen. Csakhogy egy idő múlva rezisztens baktériumok is megjelentek. A rezisztensek mind későbbiek az antibiotikumnál, kis dózist kaptak belőle, túlélték, és beépítették utódaikba tanulságként. Rájuk nem hat az antibiotikum, akár erősödhetnek is tőle. Aki az anyagot a ventilátorba dobálja, vagyis a háborút szító szekuláris-cinikus nyugati csoport, rezisztens a kereszténységre. Aki a civilek elleni merényleteket megrendeli, vagyis a kőfasiszta muszlim parancsnokság és szimpátiaköre, szintén rezisztens. 

A közügyek logikája kozlogika.blogspot.hu kozlogika.blogspot.hu


Tegyük világossá, hogy Jézus hiányzik fájdalmasan az életükből, ezért ártanak az emberiségnek. Szeretettel kérjük őket, hogy hagyják abba az ártást, és váltsák életre Jézus tanítását, szeressék embertársaikat, mint önmagukat. Valószínűleg nem fognak egyik napról a másikra megkeresztelkedni, hiszen rezisztensek, viszont rivaldafénybe kerülve az összes érvüket és legitimációjukat elveszítik a követőik szemében, ami már elég a sikerhez. A nyugati többség abban a hitben támogatja a háborút, hogy szekuláris-liberális demokrácia - mint jó cél - fegyverrel is kiépíthető és működtethető, a dzsihadisták pedig abban a hitben ölik a civileket, hogy Mohamedé a legjobb módszer a vak, hitetlen fertőben dagonyázó pogányok Isten felé fordítására. Jézus erőszakmentességet és embertársi szeretetet hangsúlyozó tanítása fényében egyik vélelem sem tartható fenn. Hogy ez világossá váljon, mindössze azt kell tennünk, amihez eddig egyikünknek, még a legfőbb lelki vezetőnknek sem volt mersze: tisztán és világosan Jézus tanítására kell hivatkozunk, megtérésre kérve a rezisztenseket.
________________________________________
"Először is, legyünk őszinték: ha minden vallás egyformán jó, békeszerető, toleráns, igazságos, szerető és jólétteremtő lenne, mi a csudáért jött volna el külön Jézus? Hogy feltalálja a meleg vizet, kihegyezze a zabszemet, felpumpálja a vonatkereket, meghámozza a léggömböt? Ha ennyi lenne Jézus hozzáadott értéke az emberiség számára, mi a csudáért akarnánk követni? Miért pont Őt, és nem bárki/bármi mást? Ne hamukázzunk kegyesen, a keresztények beszéde legyen igen-igen és nem-nem. ... Szellemileg nyitott vagyok, ha jobbnak tartanám például Buddha, Mohamed vagy Marx módszerét Jézusénál, akkor Buddha, Mohamed vagy Marx követője lennék. Azért igyekszem az összes alternatíva közül épp Jézust követni, mert az Ő tanítását tartom a legjobbnak a magam és az emberiség számára, és mivel e téren tudatos döntéseket hozok, nem félek az álláspontomat kimondani. Miért csak a vallásellenesek és a muszlimok harsogják, hogy náluk van az egyetlen üdvözítő világnézet? Miért hallgatnánk arról, hogy szerintünk meg Jézusnál? A menekültválság legalább félig a nyugati csendes keresztény többség identitásválságáról szól, és a két válság csak együtt kezelhető."

Identitás. Az identitás én-azonosság, önmeghatározás szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül, mely a "teljes én" érzésével társul. A személyiségfejlődés eredménye, a szocializáció eredménye, az emberi kölcsönhatások során jön létre. A keresztyén ember, Krisztiánosz, krisztusi ember identitása is úgy alakul ki, hogy az önmeghatározási szerepekben, magatartásformákban, értérendszereiben megjelenik a Krisztus. Mind személyiségének is része lesz, mind a külső emberi viselkedésének, sőt közösségi normájának is. Ez egy teljes identitás. 

Európában van egy keresztyén kultúrkörnyezet. Ebben mindenki benne van. Az is, aki gyűlöli a keresztyéneket, aki közömbös, aki hívő. A keresztyén kultúrkörnyezeten belül pedig vannak keresztyén identitású emberek. A Keresztyén Kultúrkörnyezet gyermekei néha úgy csinálnak, mintha. Ünnepelgetnek, de már nem tudják miért. Nem fontos nekik. Néha beszélnek róla, de minek. Sok szép, humánus gondolat is elhangzik, meg még a szólamok megvannak. De végső soron az identitását vesztett, megtagadó, ám még Keresztyén Kultúrkörnyezeti státuszban levő massza már ősibb ösztönszinten próbálja rendezni az életét. A keresztyént már nem tudja. Más rendezi össze.  Ez egészen régi, már Nagy Konstantin római császár is használni kezdte a keresztyén hitet, mint eszközt, a Római Birodalom úljbóli megszervezésére. A Keresztyén kultúrkörnyezből, de már nem keresztyén identitású emberek, vagy nagyon félresiklott emberek gyarmatosítottak, kizsákmányoltak, új gazdasági rendszereket vezettek be. Minden szép szólam ellenére azért a saját "jó" lett a cél.

Ez a keresztyén kultúrkörnyezetben lévő ember identitásválsága. Nem érti a környezetének kialakulását. Nem érti magát. Nem ismeri a helyét, a feladatát, felelőségét, közösségét. Ez nekünk keresztyén identitású embereknek többszörösen is fáj, és hátratételt is szenvedünk emiatt. Fáj ez a belső válság. Ez nem jó. 

Van egy külső oka is ennek válságnak. Mindegy, hogy mi alakította ki ezt az okot. Klímaváltozás, vallási, nemzeti öntudatra ébredés, internet, háborúk. Egy biztos, hogy az egészet egy vallás keretezi be. Egy olyan vallás, amelynek meghatározó elemei a mindennapokat is átszövik. Azaz életmódról beszélünk. Kötelező ima, adakozás, a szent időben, szent helyen való megjelenés, és persze a vallási törvények egyben világi törvények is. Egy olyan kultúrkörnyezetet szerveztek meg, amellyel teljesen természetes módon összefügg az életmód. Aki nem rendelkezik erős identitással az is teljesen részese az életgyakorlatnak. Otthon lehet, hogy nem él a közösségi identitással, de a közösségben nem vonhatja ki magát alóla. Ezt az európai ember nem érti. Mert neki magánügy lett a vallás. Életmódszerűen nem jelenik meg, nem jelenhet meg, mert az az "európai szabadságeszmével" összeegyeztethetetlen (pl. vasárnapi bolt nyitvatartás). 

Európa külső válsága tehát az, hogy egy olyan új sokkhatás éri, amire nincs felkészülve. Még nem is csupán a terrorizmusra gondolok. A közös életmódú vallásgyakorlat, hit. Erre nincs felkészülve, mert nincs része benne. Ezzel nem tud mit kezdeni. Európa gazdasági és politikai vezetői hozzászoktak egy induvidualizálódó tömeghez, akik abban egységesek, hogy mindenki azt csinál amit akar, amíg nem veszélyeztet gazdasági érdekeket és egyéb politikailag korrekt szép szólam álságokat. A vezetők ezekkel könnyen elbánnak, hiszen atomjaikra hullottak. Valahol ez is volt a cél. A könnyen irányítható identitását vesztett európai ember. De ezzel a technikával a beözönlő közös identitással és vallással, életmóddal rendelkező iszlamistákkal nem tudnak mit kezdeni. A beözönlők meg őket nézik keresztyénnek, és egyből nem a pislogó, "engedélyt kérek levegőt venni" kisfiús viselkedést fogják erőltetni. Lenézik az európai embert, mert hitetlen, állhatatlan és még közössége sincsen. 

A keresztyén kultúrkörnyezet a benne lévőkkel együtt végjátékban van. Logikusan könnyű lenne mondani, hogy mit is kell erőltetni és csinálni. Megtérni Istenhez. Keresztyén identitást és életmódot felvenni. Csakhogy van egy kis bibi. Ezt csak az Isten tudja megadni. Ő osztja annak, akinek akarja. Miért adja oda azoknak ezt az ajándékot, életre vivő lehetőséget, ha azok Őt kizárták az életükből, életük minden területéről, közéletből, bíróságról, mindenhonnan. Miért kellene most segítenie? (11 Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. 12 Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ámósz 8, 11-12) Most van az az idő. 

Ugyanakkor miért ne reménykedjünk, mi akik megmaradunk Isten kegyelméből. Akik Krisztusról keresztyénnek neveztetünk. ("Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.1 Korinthus 1,18" )

A keresztyén identitásunk része, hogy a Názáreti Jézus, aki a Krisztus meghalt a mi bűneink (hitetlenségünk, Istennek való engedetlenségünk) miatt, de Isten megdicsőítette, hogy feltámasztotta Őt a halálból, hogy részesei legyünk az örök élet reménységének. Aki ezt érti és amikor hallja, valami belső késztetést érez, az adjon hálát Istennek, hogy a választottak közé  hívatott. Keresztyénnek lenni, keresztyén identitást hordozni az ajándék. Ritka és gyönyörű ajándék. 

 

link: https://www.facebook.com/Sajgo.Szabolcs.SJ/posts/1146878258702202

 

 

Hozzászólások