A húszas évek falusi kisgazda világába született, Szerb Antal tanította, Teleki Pált hallgatta, Szabó Dezsőt eltemette. Szervezkedett a német megszállás ellen, küzdött a kommunisták ellen, megjárta a nyilasok és a kommunisták börtönét is; a kettő között pedig részt vett a forint megteremtésében. Ismerte Kádár Jánost, majd utána egy sor amerikai elnököt is Kennedytől Reaganig. Amerikában közgazdász karriert futott be és republikánus színekben politizált…

Szilvay Gergely és Rajcsányi Gellért: Horváth János a múltról és jövőről: Csak tudásra és jóakaratra van szükség (Mandiner.hu, 2014. január 28.)

 

Ma reggeli hír, hogy 99. évében elhunyt Dr. Horváth János közgazdász, politikus, az Országgyűlés korábbi korelnöke. Tavaly éppen kettős könyvbemutatóval került a hírekbe (ide is). Ennek apropóján (is) írták meg néhány filmvászonra kívánkozó epizódját hosszú, tartalmas és izgalmas életének.

Egyszer már majdnem sikerült vele találkozni. Hét évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján szerettük volna meghívni Enyingre – Ács Sándorné adta meg az elérhetőségét. Az indok: ’56 után nagy Horváth János segítségére volt annak az ENSZ bizottságnak, személy szerint egy dán diplomatának, Povl Bang-Jensennek, amelyik emigráns forradalmárokkal készített interjúkat, hogy a világ közvéleménye elé tárhassa, hogyan verték le a magyar szabadságharcot. Horváth János a tanú, nem tudott eljönni, mert egy kanadai ’56-os ünnepségre lebookolták, de kedves kis levelet küldött az ünnepségre. A kanadai magyarok előbb ébredtek, mint a szűkebb pátriájában élő mezőföldi enyingiek, így a találkozás elmaradt.

Nem véletlenül volt tele a naptára. Olyan kivételes ember volt, aki nem maga fércelte össze penészes levélkékből a babérkoszorúját, hanem akinek a megtett életútja beszélt önmagáért. Ahogy az egyik nekrológ fogalmaz: „a kilencvenkilencedik évében elszenderült idős politikus azok közé tartozott, akik előtt lélekben és valóságosan is fejet hajthatott és hatjhat mindenki, akinek fontos a magyar függetlenségi demokratikus hagyomány.” (Papp István: Sem Horthy, sem Kádár – búcsú Horváth Jánostól, az Országgyűlés egykori korelnökétől) Aki egy kis mezőföldi református faluból, Cecéről indulva a cserkészetben és a református Soli Deo Gloria diákegyesületben szocializálódva nyílegyenes úton került a Gestapo karmai közé, ahonnan éppen csak meg tudott menekülni a kivégzés elől. De a kommunisták is bebörtönöztek, előtte viszont alig 24 évesen még legyőzte Kádár Jánost az angyalföldi választói körzetben, és pár év múlva már ott bábáskodott a Forint megszületésénél. Kisgazdapárti politikusként nem sokáig dolgozhatott, 1947-ben a Magyar Közösség koncepciós perben lecsukták, és csak ’51-ben szabadulhatott. 1956-ban rövid időre még visszatért a közéletbe, az Országos Gazdasági Újjáépítési Tanács ügyvezető elnöke és az újjáalakult FKGP XIII. kerületi elnöke lett.

A szabadságharc leverését követően a Columbián szerzett közgazdasági diplomát majd doktorátust, egyetemi tanár lett, közben pedig ’92-ben a republikánusok jelöltségére is futotta idejéből Indiana államban. 1997-ben jött haza, egy év múlva pedig újra parlamenti képviselő lett, immár a Fidesz színeiben.

Hogy reformátussága nem merült ki az üres szólamokban, szépen példázza pár évvel ezelőtti mondata a Mandiner életút interjújában: „A teremtés még mindig történik, folyamatban van. Én ennek alanya is és tárgya is vagyok. Teremtetek és teremtek. Így van ez minden emberrel. Az Atyaúristen így csinálja a teremtést.”

Dr. Horváth János méltó az emlékezetünkre. "...elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését." (2 Tim 4, 6/b-9)

Az élet sava-borsa - Horváth János életregénye   

Horváth János a múltról és a jövőről: Csak tudásra és jóakaratra van szükség (mandiner.hu, 2014. január 28.)    

Különös egybeesés: Éppen ma este a TV-ben 23.20-tól 23.50-ig: XXI. század - a legendák velünk élnek 507. Povl Bang-Jensen

Sem Horthy, sem Kádár – búcsú Horváth Jánostól, az Országgyűlés egykori korelnökétől (Papp István, válaszonline.hu, 2019. november 25.)

Elhunyt Horváth János (református.hu, 2019. november 25.)