Például bármilyen enyhe dolognak is tűnhet a hitszegés, a háborúban szigorúan tiltott. ... Az egyezmény persze abban az esetben tiltja a hitszegést, ha az ellenséget ily módon próbálják tőrbe csalni, megölni, megsebesíteni, vagy foglyul ejteni. Tilos halottnak vagy sebesültnek tettetni magunkat, elhitetni az ellenséggel, hogy harcképtelenek vagyunk. Ezen kívül még sokféleképpen tiltott a bizalommal való visszaélés. A megadást jelző fehér zászló kitűzése után sem szabad támadni, és tilos azt színlelnie a katonának, hogy polgári személy, ha ezt követően gyilkolni akar. 

HÁBORÚS BŰN HALOTTNAK TETTETNI MAGUNKAT  index.hu/tudomany

Ez nem jelenti azt, hogy képtelenség ügyes trükköket bevetni. Álcázni, csapdát állítani, félrevezető információkat terjeszteni és megtévesztő hadműveletet levezényelni azonban csak úgy lehetséges, hogy senki sem él vissza az ellenség bizalmával, esetleges segítő szándékával.


Mi is az a hitszegés?  " A hadicsel alkalmazható a háborúban, azonban hitszegéssel tilos az ellenséget megölni, foglyul ejteni.  Hitszegésnek minõsül, ha az ellenségben bizalmat keltve, õt abban a hitben tartják, hogy a fegyveres összeütközésekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok alapján védelem illeti meg."  

Pár példa: Fehér zászló kitűzésével megadás szí­nlelése.  Sebesülés vagy betegség miatti harcképtelenség szí­nlelése. Polgári, nem harcos minőség szí­nlelése.  A Vöröskereszt, a Vörös Félhold vagy a Vörös Kristály jelzések megtévesztő használata.   www.katonasuli.

Szépek ezek az elvek. De a mondás szerint háborúban és szerelemben mindent szabad. Ahogy a valóság is inkább ezt mutatja, ritka kivételekkel. 

Ha jól értem a dolgot, a háborúban nem játszhatom el a kiszolgáltatott helyzetben lévő, azaz a háború szabályai szerint védelembe részesülő ember (már ha egyáltalán van ilyen) esetét, mert valakik valamikor nagyon meg fognak büntetni. Márha lesz tanú, tanúnak alkalmas túlélő, bátorság, akarat és persze ha az elítélendő a vesztes csapatban maradt életben.   Mert ugye a győztesek írják a múltat is, meg határokat és a háborús bűnösök névsorát.   m.portfolio.hu/gazdasag/10-orult-osszeeskuves-elmelet-amirol-kiderult-hogy-mind-igaz.  Különösen érdekes a német tudósok (legyenek akár háborús bűnös státuszban is) esete a SSA (CIA)-val és NKVD-vel. 

Azért   van itt a múltból pár megismerhető borzalom.    mult-kor.hu   Ezekkel valahogy nagyon nem tudtak mit kezdeni. 

Szerintem a probléma abban van, hogy az emberek szeretnének valamiféle reményt, bizalmat dédelgetni, hogy történjen bármi, azért csak szorul a harcoló felekbe is jó, emberség. De inkább az a jellemző, hogy még a jó és arra törekvő emberek is ha harcolni kezdenek, vagy valamilyen ügy véresen komoly szolgálatába állnak, ott szem nem mard szárazon, csont nem marad töretlen, mező nem marad vértelen, emberi test nem marad élettel teli. 

Háborúba úgy megy az ember, hogy győzni akar. Minden áron. Ez az érdeke. 

Nem kellene háborúzni. Nagyobb bizalmam lenne egy kedélyes bográcsozásban és szüretben, ahol legfeljebb csak azon csintalanok tévesztgetnék meg egymást elesettséggel, akik szívesen ismerkednének a másik nemmel szerelemre ácsingózva. 

De nincsenek illúzióim. Ha igaz ezt mondta egy ember: "Piszkos nagy, pocsék háború lesz. A lángba boruló Balkán felperzseli Európát, az iszlám Ázsiát, és akkor a nagyhatalmak szerteszórják az összes nukleáris készletüket. És senki sem tiltakozik, mert az emberiség értelmi és érzelmi színvonala a szappanoperák és a telefonos vetélkedők szintjén stagnál."  Vavyan Fable

Akkor még nem beszéltünk a bosszúállókról. Akik a végén már ugyanott tartanak kegyetlenségben, áldozatokban, mint amit velük elkövettek. Nem, és egyáltalán nem szimpatikusak többé. 

Elég baj az, ha olyan helyzetbe kerül az ember, hogy halottnak kell magát tetetnie a túléléshez.  Vannak, akik nem is tetetik és nem is élik túl.