A Tageszeitung mindazonáltal fontosnak tartja, hogy a józan ész mellett a szívre is hassunk. „A radikális változáshoz metafizikai narratíva szükséges” – javasolja a lap. Életvitelünk átalakítása nagy lemondással jár, ezért vallásos, moralizáló és apokaliptikus nyelv kell, hogy rávegyük az embereket a húsevés korlátozására és az utazások csökkentésére. „Szünet nélküli moralizálásra van szükség, és a felmelegedés megállításának célja mindent felülír.” A Tageszeitung úgy véli, hogy a félelemkeltés már elégséges szinten van, ezért már csak „pozitív utópia és pozitív mítoszok” szükségesek, amelyek felvázolják a megváltás állapotát, vagyis a felmelegedés legyőzése utáni Paradicsomot. A cikk végén a szerzők megjegyzik, hogy a zöld pozitív utópiában sem nehezebb hinni, mint a végtelen növekedés materialista mítoszában.

Prófétikus klímavédelem - Metazin

A Metazin ismerteti a baloldali Tageszeitung véleménycikkét, amelynek szerzői kiállnak a radikális klímavédelem mellett, szemben azokkal, akik ugyan elismerik a klímaváltozás tényét, a fenyegető bajt, de mérsékeltebb megoldásokat sürgetnek. A Tageszeitung odáig megy, hogy egyenesen azt állítja: a klímavédelmet vallássá kell tenni. "Aus Klimaschutz muss dringend eine Religion werden. Rational sollte sie sein, global und ohne Gott." (A klímavédelmnek sürgősen vallássá kell válnia. Racionálisnak kell kennie, globálisnak, Isten nélkül.) A radikális változtatáshoz „metafizikai narratíva” szükséges. „Szünet nélküli moralizálásra van szükség, és a felmelegedés megállításának célja mindent felülír.”  „Vallásos, moralizáló, apokaliptikus nyelv kell” – hangoztatja a véleménycikk. „Pozitív utópia és pozitív mítoszok”.   Mint a cikkből megtudjuk, ezek a pozitív utópiák felvázolják a „megváltás állapotát”, vagyis azt az állapotot, amikor a klímafenyegetés legyőzése után eljön a „Paradicsom”.

Én csak azon csodálkozom, hogy egy ilyen önleleplező cikk a Tageszeitungban megjelenhetett. Mintha csak a ma ismert klímavédelmi ideológiagyártás műhelytitkaiba vezetne be. Eszerint tudatosan kreálni kell egy apokaliptikus, vallási jellegű, globális víziót, olyat, amely „mindent felülír”. Ez ugyebár nem más, mint egy nyílt egyeduralomra és kizárólagosságra törekvő hatalmi igény bejelentése – klímavédelem ürügyén.

Másrészt egy cseppet sem csodálkozom, hiszen a baloldalra mindig is az volt a jellemző, hogy a kizárólagos hatalmi igényét evilági utópiákkal támasztotta alá.  Lám, megint igény van egy „metafizikai narratívára”, amely a klímafenyegetés legyőzése után egyenesen Paradicsomot ígér. Egy olyan moralizáló narratíva kell a történelem menetéről, amely az emberalkotta Paradicsomhoz vezet.  Ezt ismerjük. Úgy hívták, hogy kommunizmus.

A Tageszeitung véleménycikke nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a klímavédelem címén kell a baloldali-liberális világuralmi igényt bejelenteni. Az már elhangzott számtalanszor, hogy a klímavédelem nem nemzeti, hanem globális ügy, hiszen az egész emberiség egyformán érintett. Már azt várom, hogy a közelgő katasztrófára hivatkozással mikor jelenik meg az a narratíva, hogy a világkormány létrehozása elkerülhetetlen, mert hiszen a felmelegedés megállítása mindent felülír. „Ez a harc lesz a végső,/ Csak összefogni hát,/ És nemzetközivé lesz/ Holnapra a világ.”

Csak azt nem értem ezek után, ha a klímavédelem radikális prófétái a végrehajtó hatalmat erkölcsileg altámasztó, kizárólagos globális vallásért, magyarán egy szekuláris teokráciáért kiáltanak, hova lesz a szabadpiac, hova lesz a szabadság az állammal szemben, hova lesz az a tétel, hogy a vallás magánügy, hova lesz az állam ideológiai semlegessége, s hova lesz az a liberális alapelv, hogy mindenkinek jogában áll döntést hozni az általa vélt jó életre nézve? Hova lesz a multikultúra és a pluralizmus, ha a klímavédelem morális parancsa mindent felülír?

Továbbá, nem értem a Tageszeitungot, miért is lenne szükség „metafizikai narratívára”? Pontosabban nagyon is értem, hiszen a cikk szerzői bevallják: „zöld pozitív utópiában sem nehezebb hinni, mint a végtelen növekedés materialista mítoszában.” Magyarán, ez nyílt beismerése annak, hogy a progresszió balliberális mítosza megbukott. Ki kellett találni valami újat. S ugyanazok, akik megalkották a fejlődés szekuláris vallását, most egy újjal jönnek elő: a klímavédelem utópiájával.

Ez bizony eléggé sajnálatos. Két szempontból.

Egyrészt azért, mert a klímaváltozás tényleg valós probléma. De előre megmondható, hogy ez a balliberális, agresszív hang kontraproduktív lesz, s üres moralizmusban merül ki.

Másrészt azért, mert nem látom be, a klímavédelem ügyét miért kell rendre összekapcsolni a balliberális, sőt ateista értékvilággal, mintha bizony a konzervatív-keresztény nézőpont eleve nem lehetne alkalmas a felmelegedés elleni küzdelem alátámasztására.

De az.

Egyszerűen arról van szó, hogy van itt egy egyetemes probléma, de ugyanakkor folyik a küzdelem a tematika politikai kisajátításáért.

A Tageszeitung is megtette a magáét: klímavédelem címén új szekuláris vallást hirdetett meg.

Szerintem elég lenne a kereszténység. De hát ez nyilván nem kell azoknak, akik evilági Paradicsommal kábítják az istenadta népet.