„Minden modell azt jósolja, hogy nagyjából a lakosság fele fertőzötté válik egy éven belül. Beavatkozás hiányában a folyamat egy jól megjósolható Gauss-görbét követ—gyors növekedés, egy markáns csúcs, majd lecsengés. A csúcson viszont nem lesz kórházi kapacitás mindenki számára, akinek erre szüksége lenne.”

Barabási Albert László hálózatkutató Facebook bejegyzése, 2020. március 15.

Amikor pár hete kizártuk a szülőket az iskolánkból az influenza járvány miatt, jó páran megkérdezték, hogy csak nem a koronavírus miatt várakoztatjuk őket a kijáratnál. Kuncogva feleltük, hogy á, nem, mi nem engedünk a pánikkeltésnek. De ha már a megyei kórházban látogatási tilalom van, és a diákjaink közül is egyre többen betegednek meg, akkor kötelességünk elejét venni a nagy jövés-menésnek. Most, pár héttel később azonban már felelőtlenség pánikról és hisztériáról beszélni.

Az addig elsősorban Kínából érkező hírek arra emlékeztettek, mint amikor gyerekkoromban Chrudinák Alajos közel-keleti tudósításait sugározta a tévé. Borzalmas élethelyzetek, háborús filmekben látott tragédiák, de Magyarországtól mégis akkora távolságra, mintha csak egy párhuzamos univerzumban történtek volna.

Ma reggeltől viszont már kiürültek a tantermek, és országszerte véget értek a nevelőtestületi értekezletek. Pedagógusok és szülők a szerdától élesedő távoktatásra készülnek. A diákoknak addig még két szabadnap dukál, utána viszont eddig soha nem tapasztalt felelősség zuhan az ő és szüleik nyakába. Akik váratlanul préselődtek be a ki legyen a gyerekekkel/hogyan tanuljunk velük és a mi lesz a munkahelyemen/meddig lesz állásom satujába.

Mert a gazdasági recessziónak csak a mértéke kérdés, a ténye nem. A magyar családok jelentős része különösebb pénzügyi tartalék nélkül néz szembe az ismeretlennel. Napról-napra súlyosbodik a helyzet, és senki nincs, aki meg tudná mondani, meddig eszkalálódik, és mikor térhet vissza az idő a korábbi kerékvágásba.

Hamlet – a magyar irodalom leghíresebb református presbitere fordításában – azt mondja, hogy a kizökkent időt ő született visszatolni a helyére. Nádasdi Ádám fordításában pedig:

„A világ szétesett, átok ül rajtam,
Most én kellek hozzá, hogy összerakjam”.

Kizökkent helyéről és darabjaira hullt mindaz, amiről hetykén úgy véltük, nem változhat. A darabok pedig egyre távolabb kerülnek egymástól. Barabási, a tudós szeretettel átitatott józanságával, azt írta tegnap, hogy most csak egy dolog számít: minél nagyobb szigorúsággal korlátozni mozgásterünket azért, hogy az egészségügyre nehezedő nyomást jobban szétterítsük. (Az egészségügyi rendszerünk leterheltségéhez lásd még: az EMMI felhívása egészségügyi önkéntes munkára). Bejegyzését így zárja: „Ha viszont nem teszünk meg mindent, ami tőlünk telhető, hogy lassítsuk a járványt, az év végére rengetegen szülők és nagyszülők nélkül maradunk.”

Mindannyian felelősök vagyunk – eltérő súllyal, de kivétel nélkül. Ha kell, a templomaink bezárását és az igehirdetések célba juttatásának alternatív módjait is beleértve. Ma még él a 100 fős korlát az istentiszteleteinkre vonatkozóan, de két felekezet már bezárta templomait és imaházait – ha holnap mi, reformátusok is így döntünk, már nem fogok hőbörögni. Egy hete még berzenkedtem a gondolatától is, hogy az a kevés ember sem jöhet istentiszteletre, aki idáig járt. Ma délután már máshogy látom. Múlt héten még a külön kelyhes úrvacsora volt a kérdés, pár nap múlva már az lesz, hogy húsvétkor lehet-e istentiszteleteket tartanunk. Most mindent egy célnak kell alárendelni: az emberi életnek. Annak az emberi életnek, amiért Krisztus a saját életét eldobta, hogy kárhozat helyett üdvösségre jusson. Kizökkent az idő, szétesett a világ, átállítódott a váltó, és tobzódhatunk még a képekben, de Az, Akit a tér és idő nem köt, most sem bíztat mással, mint amit egy volt Reposzt szerzőnk a tegnapi textusául választott:

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (Pál második levele Timóteushoz, 1. rész 7. vers) 2020 böjtjében erre van leginkább szükségünk.


Frissítés: Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat - reformatus.hu