Mi, alulírottak, megkönnyebbülten és teljes egyetértéssel vettük tudomásul, hogy végre elindult az a folyamat, amelynek eredményeképp megszülethet a demokratikus erők teljes körű összefogása…

Akinek fontos a magyar demokrácia ügye, határozottan lépjen fel az együttműködés érdekében. Fogjunk össze, minden demokratára szükség van!

Felhívás összefogásra – mandiner.hu

Vagyunk tehát: mi, logikus, hogy vagytok: ti. Vagyis, akik nem vagytok mi, azok vagytok ti. Ha mi demokraták vagyunk, akkor azok nem vagytok ti, ha ti nem velünk vagytok, akkor egyértelműen nem demokraták vagytok, vagyis nem vagytok mi.

Tehát vagyunk mi és vagytok ti.

Mi értelmiségiek vagyunk. De kik vagytok ti? Akarjátok, hogy felfűzzük az előbbi logikára, ahol voltatok ti meg mi? Ha nincs logikátok, mi azt is megmondjuk, - de ha van, akkor is megmondjuk -, hogy kik vagytok ti. Merthogy vagytok ti meg mi. Azaz mi nem vagyunk egyek. Más anya szült, szoptatott, más, értelmiségibb levegőt szívtunk, mint ti. Igaz, hogy szmogos volt még akkor a 412-es Ikaruszoktól a pesti flaszter fölötti ájer, akik majdnem az égig szálltak, merthogy Kubáig, USA-ig, Kazahsztánig és Oroszországig is eljutottak. De szárnyuk nem olvadt el, merthogy Taurus gumiabroncsaik nem emelték a világegyetem közepét jelentő égitest meghatározó közelébe. Akkor még mind mi voltunk. Pontosabban, nem! Akkor is voltunk már ti meg mi, csakhogy akkor valahogy ti voltatok mi, mi meg voltunk ti. Furcsa egy világ volt, aminek régnutumát nem tudjuk kibogozni, hogy mikor voltatok ti mi, mi pedig ti.

Merthogy igazságot akartunk ti is meg mi is. Csakhogy a ti meg a mi igazságunk nem ugyanaz az igazság volt. Van annak már lassan negyed százada is, hogy elúszott annak lehetősége, hogy ne legyen az igazság a ti igazságotok és ne legyen a mi igazságunk, hanem legyen egy közös igazság. Nem, nem kompromisszumos, hanem olyan jelző nélküli igazság. Például, hogy a bűnöket, amelyekre fényképek, írásos dokumentumok vannak, bűnöknek nevezzék. Embereket, akik vertek másokat, kizártak egyetemről, az élet érvényesülési lehetőségeiből származásuk alapján tizenéves gyerekeket, akik a rájuk bízott hatalommal visszaélve ártatlanokat megkínoztak, előmenetelüket vagy anyagi csekély előnyüket mások besúgásával biztosították, megnevezzék, szóval ez az igazság, amely a magyar társadalom valamiféle békéjét jelenthette volna, nem volt a mi meg a ti igazságotok. De akkor is voltunk ti meg mi. És mindig a demokraták mi voltunk, akik nem voltunk ti. Mert mi tudtuk, hogy ki és a mi. És ezt tisztán meg is mondtuk. Nincs alternatíva. Nagy demokrata mondta ezt, III/III-as ügynök, ha még tudjátok ti, hogy mit jelent ez. Lett is belőle miniszterelnök. Nem sok helyen történik ez meg, de már a miénk ilyen ország. Kicsi, kemény, de következetlen. Merthogy itt mindig vagyunk ti meg mi. És ki a mi meg a ti, azt mi mondjuk meg. Pontosabban azt, hogy kik vagytok ti. Mert ez a döntő.

Mi jelzőket is tudunk aggatni. De ti is. Mi azt mondjuk, hogy demokrata, ti azt mondjátok kommunista, ti azt mondjátok konzervatív, mi azt mondjuk, hogy fasiszta, mi azt mondjuk, hogy populista, ti azt mondjátok, idegen szívű, mi azt mondjuk, hogy nemzeti, ti azt mondjátok piacellenes.

Látjátok feleim, mik vogymuk, ti meg mi vagyunk. És ti sosem akartok mi lenni, mi pedig ti lenni. Vagyis megérteni a másikat. Mert az, hogy vagyunk mi meg ti, azt jelenti, hogy nem tartozunk össze, Elválasztódtunk egymástól. Minket nem az az Ikarusz hordott rozsdásodó pléhhátán, mint titeket. Mi más levegőből ha nem is, de másként szippantunk ugyanabból, mint ti. Mi nem úgy vesszük le a kenyeret a polcról, mint ti. Ti sem ugyanúgy hajtjátok le a krigli fülét a pultra támaszkodva, mint mi.

Értitek? Mi magyarok vagyunk, de nem úgy, mint ti. Ti sem lehettek sosem úgy világpolgárok, mint mi. Húsevők, kávéivók, focidrukkerek és vegások sem. Úgy, mint mi. Mert mi mi vagyunk, ti meg ti.

Szóval nem tudom, hogy megértettétek-e végre a lényeget? Vagytok ti, meg mi. És ti nem vagytok mi, mi pedig nem vagyunk ti.

Ha mi demokraták vagyunk, ti nem lehettek, ha ti vagytok demokraták, akkor mi mik vagyunk…?

Húúú! Ezen még gondolkoznunk kellene. Merthogy ti úgysem gondolkoztok… úgy, mint mi.

Hozzászólások