Az egyházi tisztújítás jogi és gyakorlati kérdéseiről szervez konferenciát és képzést a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya. Elsősorban a választási bizottságok tagjait, a bírákat és a jogtanácsosokat várják szeptemberben Berekfürdőre.

Felkészülés a választásokra – reformatus.hu

Minden esemény annyira fontos, amennyit foglalkoznak vele az érintettek. És az a része fontos, amivel foglalkoznak az érintettek.

Egyházunkban választások lesznek 2014-ben a törvényes rend szerint. Vannak határidők. Van menetrend és lesz jogi eligazítás a lebonyolítást illetően.

Restellem magam, de a nyilvánosság elé tárom tájékozatlanságomat, nem igen tudok ennél többet.

Elmondom, hogy mit nem tudok. Nem tudom, hogy:

  • az egyházban a választás lehetne-e teológiai diskurzus tárgya?
  • a tisztségek jelölésénél milyen szempontok lennének nélkülözhetetlenek?
  • mi a tétje, egyáltalán van-e tétje a választásoknak?
  • a választás csak szervezés és jogi kérdés?
  • a ciklusos rendszer mit tesz hozzá az egyház lényegéhez?
  • hol, milyen előkészületek folytak?

És nem tudok egy nyilvános interjú kivételtől eltekintve személyekről. Tényleg restellem magam. Sokat gondolkoztam, hogy megfogalmazzam-e kételyeimet és kérdéseimet? (Nagyon sok van, amit fel se merek tenni).

Nem koraiak-e ezek a kérdések?

Mégis. Ha valaki tudna válaszolni, megköszönném. Azok nevében is, akik talán hozzám hasonlóan keveset tudnak.

Hozzászólások