PETITION TO EU MEMBER STATES: We cannot afford to sit by while another European country represses state protections, targets minorities, and spreads antisemitism while eliminating free speech. Don't let Hungary go the way of Nazi Germany -- act on Article VII to ensure Hungarians' rights and freedoms!

Hungary has Fallen - the Republic is Dead -- Fascist Hate State - gatheringspot.net


Döbbenetes e-mailt kaptam egyik amerikai barátomtól. Amerikaiak egy csoportja aláírásgyűjtésbe kezdett, s petíciót szeretnének benyújtani az EU tagállamaihoz annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Magyarországból egy újabb „Harmadik Birodalom” váljék. Szegény amerikai barátom, aki már évtizedek óta évente legalább kétszer Magyarországra látogat, kétségbeesve kérdezi, hogy ez meg mi? Vajon igaz-e a hír? Ő, aki az amerikai átlagpolgárnál sokkalta jobban ismeri Magyarországot, megrendült egy pillanatra, látni valóan zavarba jött, amikor eljutott hozzá az aláírásgyűjtési akció. S mint az e-mailjéből kiderül, a kezdeményezés sok, magyarokat is ismerő amerikaihoz is eljutott, köztük olyanokhoz is, akik éppen református testvér-gyülekezeti szálakon keresztül kerültek kapcsolatba Magyarországgal. Nos, én is zavarban vagyok. Mit lehet erre mondani?

Itt van a hozzám e-mailen eljuttatott petíció szövege:  „As of this month, Hungary is no longer a democracy -- and if we don't act now, things are about to get a lot worse. Tell the EU: Don't let Hungary become another Third Reich.”  (E hónaptól kezdve Magyarország nem demokrácia többé – és ha nem cselekszünk most, a dolgok sokkal rosszabbra fordulnak. Mondják meg az EU-nak: Ne engedjék Magyarországnak, hogy egy újabb Harmadik Birodalommá váljék!”)  Az általam fent a Gathering Spot (Gyülekezési Hely) nevű fórum-oldalról idézett szöveg (amelynek, úgy mellesleg, a címe: Magyarország elesett – A Köztársaság halott – Fasiszta gyűlölet-állam) némileg más, de a lényeg ugyanaz: „PETITION TO EU MEMBER STATES: We cannot afford to sit by while another European country represses state protections, targets minorities, and spreads antisemitism while eliminating free speech. Don't let Hungary go the way of Nazi Germany -- act on Article VII to ensure Hungarians' rights and freedoms!” (Nem engedhetjük meg, hogy tétlenül üljünk, míg egy másik európai ország elnyomja az állami védelmet, célpontjává teszi a kisebbségeket, terjeszti az antiszemitizmust, miközben korlátozza a szólásszabadságot. Ne engedjék Magyarországnak, hogy a náci Németország útját járja – cselekedjenek a VII. Cikkely szellemében, hogy biztosítsák a magyarok jogait és szabadságát.)

A „Magyarország nem demokrácia többé” c. toposz egyébként fent cirkulál a neten. A New Statesman, akárcsak a petíció is, már egyenesen az EU-t teszi felelőssé a magyarországi demokrácia „összeomlásáért” :” The fundamental reason is unfortunately as simple as it is worrying: it is a lack of commitment of the citizens and European leaders towards representative democracy as a political system.” (Sajnos, az alapvető ok olyan egyszerű, mint amilyen ijesztő: az európai polgárok és vezetők elkötelezettségének a hiánya a képviseleti demokrácia mint politikai rendszer iránt.) Az írás arra is figyelmeztet, hogy Magyarország sorsától egész Európa sorsa függ: „Let there be no mistake: what is at stake here is the nature of the European project and the ability of Europe to preserve our common and most precious commodity: democracy. For several decades, the choice between barbarism and democracy has never been so obvious.” (Ne legyen tévedés: ami kockáztatva van itt, az európai projekt természete, Európa képessége arra nézve, hogy megőrizze közös, legdrágább értékünket, a demokráciát. Az elmúlt néhány évtized folyamán a választás barbarizmus és demokrácia között soha nem volt ennyire nyilvánvaló.) Nekünk se legyenek kétségeink, a jövő évi magyarországi választások tétje van itt értelmezve: barbarizmus vagy demokrácia. Adott esetben, a "demokráca" győzelméért, az EU-nak meg kell mentenie a magyarországi választópolgárokat önmaguktól, különben itt az új barbarizmus, a fasiszta Magyarroszág, a "Harmadik Birodalom", amely romba dönti Európát is. Figyelemre méltó demokrácia-értelmezés.

Mit lehet erre mondani? Nem hinném, hogy érdemben reagálni kellene rá, én legalábbis nem teszem. A világnézeti sokféleségnek ez a haladóan forradalmi leszűkítése ilyen sablonos dualizmusra engem kifejezetten untat. Vagy ha igen, a politikai pszichológia kitűnő kutatási témája lehetne a felhívásnak ez a formája, amely ahelyett, hogy magyarországi törvényalkotást szakmailag kritikusan elemezné, a jelent ijesztő történelmi asszociációk tükrében látja és láttatja, mellőzve minden geopolitikai és reálpolitikai belátást. Nem kétséges, tömegpszichózis előidézése a cél, sőt már maga a jelenség is a pszichózis része. Be kéne már fejezni a II. Világháborút, még ha jönnek is a választások.

Mint tudjuk, a csoportpszichózisok egymást éltetik, sőt feltételezik egymást. Mi is lenne velük egymás nélkül? Nyilván, erre a mai Magyarországot a Harmadik Birodalom potenciális reinkarnációjának tartó apokaliptikus kampányszövegre reagál majd a másik pszichózis is a szélsőjobbról, s úgy, ahogyan kell, szépen felépítik egymást. Lesz itt annyi "zsidó", meg annyi "fasiszta", hogy nem győzzük számolni őket. Szaporodnak, mint a partizánok. Így jöhet létre valami egészen szörnyű, öngerjesztő folyamat, megteremtve a virtuális valóságot, a kreált ellenségek, a kényszeres szegregáció világát.

Soha nem gondoltam volna, hogy a magyarországi kampány egyszer egy világkampány részévé válik, amelynek az lesz az ijesztő központi témája, hogy a „Hungary has fallen” (Magyarország elesett) c. pszichotikus vízióban miként veheti kezdetét Európa barbalizálódása.

A magam részéről egyre nagyobb idegenkedéssel nézem a pszichózisoknak ezt a féktelen küzdelmét. Rossz előérzeteim vannak. Napi feladatommá tettem, hogy élénken reagáljak magamban eme nagyon is valóságos virtuális háború begyüremkedéseire a hétköznapi életembe: nem vagyok hajlandó gyártani se „zsidókat”, se „fasisztákat”. A valóságot többre tartom ennél. Szeretném szeretni az embereket. És a világot is.

Hozzászólások