A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint aggályos, ha felnőttfilmekben szerepelt énekes is fellép a parlamenti gyermekkarácsonyon. Az RTL Klub úgy látja, ha egy X-Faktoros jelenléte nemkívánatos, akkor a többié is az.

Krasznai Tünde a pornós múltja miatt nem énekelhet a Parlamentben - origo

Krasznai Tündét nem engedik szerepelni a Parlamentben pornós múltja miatt. Egyetértek. Erre az RTL Klub azt válaszolta, hogy akkor a többi X-Faktoros versenyző se szerepeljen, mert a csatornát nem érdekli Krasznai Tünde múltja, csak a versenyben nyújtott teljesítménye. Ezzel is egyetértek. Akkor mi a probléma?

A probléma nem az, hogy Krasznai Tündének van egy múltja, amely olyannyira meghatározó, hogy ettől kezdve bármit is tesz a jelenben, automatikusan hiteltelenné válik. Sőt, meg kell mondjam, amikor a döntőben hallottam tőle a Hallelujah c. dalt Takács Nikolassal, el tudtam neki hinni, hogy őszintén énekel. Felemelő, szép pillanat volt, s noha tudtam pornós múltjáról, amelyet "jó" marketingfogásként a média igyekezett is hangsúlyozni, egy percig nem jutott eszembe, hogy most itt egy arra méltatlan személy énekli nekünk Leonard Cohen szép dalát. Őszinte volt és hiteles. Lehet, hogy tévedek, de én ezt úgy fogtam fel mint egy sokat megélt ember őszinte vallomását és Istenhez térését, aki a dalban (ld. szöveg) egy elesett ember (Dávid király) kapcsán önmagáról szól, halleluját énekelve.

Szóval a probléma nem az önmagában, hogy Krasznai Tündének van egy múltja, amely már eleve kizárja, hogy egy ilyen műsorban szerepeljen. Nem a múlt önmagában az érdekes, hanem a múlthoz való viszony. Krasznai Tünde még a verseny első részében, szeptember 11-én nyilatkozott is a múltjáról ("a végén már úgy néztem tükörbe, hogy ez már nem én vagyok"), de akkor még messze nem lehetett tudni, hogy a verseny egyik főszereplője lesz. Sajnos ez az elhatárolódás korántsem érte el a nyilvánosságnak azt a szintjét, mint amelyik a pornós múltról adott hírt. Nem tudom kinek a hibájából, talán mert így működik a szenzációhajhász média, de túlhangsúlyossá vált a múltja, szerencsétlen módon szinte rá égett, és szerintem a média nem volt képes hatásosan ellensúlyozni az általa korábban erőteljesen hangsúlyozott hírt a terhes múltról. Sajnálom. Igaza van dr. Edvi Péternek, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat egyik alapítójának és elnökének, hogy az énekesnő nem hős, hanem áldozat: "Mi biztosan nem csináltunk volna médiakampányt Tünde előéletével kapcsolatban, hogy aki addig nem ismerte, ebből aztán biztosan megismerje azt. Erre nem volt szükség. Ebben a médiakampányban egészen biztosan elsősorban Krasznai Tünde sérül". Ha ugyanis sikerült volna Krasznai Tündét a legszélesebb nyilvánosság előtt leválasztani a múltjáról, akkor most előttünk, s a parlamenti ünnepségen a gyerekek előtt állhatna egy ember, akár példaként is, aki belátta, hogy a múltjában rossz döntést hozott. De miután ez a fordulat nem igazán jött át, szereplése óhatatlanul is rányomta volna bélyegét a parlamenti karácsonyi ünnepségre, s azzal a kockázattal járhatott volna, hogy legitimál egy magatartásmintát, szemléletmódot és értékmintát nem csak a gyerekeknek, hanem az ország házában az egész ország nyilvánossága előtt: a pornó OK.

Csakhogy a pornó nem OK. Ez itt az elvi kérdés. Mi a baj a pornóval?

A pornóval az a baj, hogy az emberi méltóságot rombolja le, mert megszünteti a személyiséget. A testet tárgyiasítja, leválasztja az emberi személyiség egészéről, s ezzel egy megengedhetetlen redukciót hajt végre, azt üzenve, hogy a szexuális aktus nem az emberi személyiség egészének az eseménye, hanem  pusztán a testté .

Tartózkodnék most minden álszent, képmutató attitűdtől, amely miközben a pornót hangosan szídja, titokban élvezi.Tartózkodnék most minden jól ismert, s egyes keresztyén körökben ma is élő klisétől, hamis dualizmustól, mely a testben, a szexualitásban már eleve csak bűnt lát, s az emberi testet nem tekinti semmi másnak, csak a bűn fészkének.

Minden, amit az emberi sors hozhat, testben történik. Sőt a test annyira fontos, mint ezt karácsonykor megtudjuk, hogy még az Ige is testté lett, azt üzenve, hogy az emberi személyiség üdvössége sem valósulhat meg test nélkül (“hiszem a test feltámadását”). Sajnos, a nyugati szellemtörténetnek ez a jól ismert platónista dualizmusa ( “a test a lélek börtöne”, stb.) hosszan tartó zavart és félreértéseket okozott a keresztyénségen belül is, sőt, a testhez való viszonyban egészen szélsőséges, mi több, beteges jelenségeket is tudott produkálni. Létrejött egy olyan hamis képzet mintha bizony a szexualitás maga már bűn lenne, sőt mintha a szexualitás lenne a bűn már-már kizárólagos terepe. Ráadásul ez a hamis dualizmus teljesen félremagyarázta, s ezzel sokszor hiteltelenítette a lelkiség fogalmát is, hiszen a “lelki”-nek olyan tartalmat adott, mintha bizony az szemben állna mindennel, ami úgymond “testi”. Nem kevés nyomorúságtól, hamis bűntudattól, a rosszul értelmezett testiség elfojtásának és elnyomásának zűrzavaros következményeitől kímélhette volna meg magát a nyugati ember, ha ez a hamis dualizmus nem hatotta volna ennyire át a hétköznapjait.

Talán az sem véletlen, hogy a nyugati modernitásban ismert szabadságtörekvések némelyike éppen eme hamis dualizmus által elfojtott testiségre adott szélsőséges válaszok. A test felszabadítására tett kísérletek.

Csakhogy a pornó sem mentes eme hamis dualizmustól. A pornóval nem az a probléma hogy a testiség már önmagában, vagy a szexualitás mint olyan már eleve bűn lenne. A pornónak az antropológiája a rossz, mert csakúgy, mint a fentebb jelzett dualizmus, megszünteti az ember egységét, s úgy gondolja, hogy az ember “részekből” áll, s a test leválasztható az emberi személyiség egészéről.  Hamis, ha úgy tetszik bűnös, mert a testet tárgyiasítja, az emberi személyiséget kettéhasítja, a szexualitást lélektelenné teszi, s ezáltal épp az emberi személyiséget szünteti meg. Az emberi méltóságot rombolja le.

A Krasznai Tünde ügye mögött tehát nem az az igazi kérdés, hogy most énekelhet-e vagy sem, hanem az, hogy mit is gondoljunk a pornóról. Esetleges szereplése a Parlamentben a fentebb vázolt okok miatt óhatatlanul is azt üzente volna, hogy a pornó értékvilágával és szemléletével nincs semmi probléma. Holott van.

Ugyanakkor tartózkodnék attól, hogy Krasznai Tünde személyes történetéről ítéletet mondjak. Tényleg nem a múlt számít. Hanem a múlthoz való viszony. Mi, keresztyének karácsony óta ezt tudván tudjuk. S ez az örömhír talán még örömöt hozhat Krasznai Tündének is. Kívánom neki.

Hozzászólások