A vizsgálatban kiderült: a magyarok 42 százaléka „tudja”, hogy nem a kormány irányítja az országot, hanem valakik a háttérből mozgatják a szálakat, és csak a magyarok 36 százaléka veti el egyértelműen ezt a nézetet. /.../

Ha pártmegoszlás szerint nézzük az adatokat, akkor nem meglepő módon a Jobbik szavazói állítják a legnagyobb, 68 százalékos arányban, hogy valójában nem a kormány kormányoz. Az már sokkal meglepőbb, hogy a Kuruc.info emlőin nevelődött szélsőjobboldalt az LMP (52%) és az MSZP (49%) követi, és csak tőlük lemaradva jön a Fidesz (43%), végül az E2014 (32%). 

Titkos háttérhatalom irányítja Magyarországot - www.index.hu

 

Reneszánszukat élik az összeesküvés-elméletek. A Political Capital legújabb kutatása szerint a magyar társadalomban meglehetősen sokan – 42 százalék – hisznek abban, hogy a magyar kormány helyett valamilyen háttérhatalom, csoportosulás mozgatja a szálakat. A felmérés azért is érdekes, mert kitér a pártválasztók látásmódjára: hogy is látják az egyes párt szavazók „bizonyos” titkos elitcsoportok, vagy nemzetközi pénzügyi körök irányítását Magyarországot. A pártpreferenciával választók közül leginkább a Jobbik szavazói körében (68%), legkevésbé az Együtt2014 szavazói (32%) hajlamosak hinni összeesküvés-elméletekben.

Minden kornak megvoltak a maga összeesküvés-elméletei. Nem kell internet, globális piac, gazdasági szövetség, államadósság vagy Szövetségi Nyomozóhivatal ahhoz, hogy konspirációelméletek lássanak napvilágot. Amikor kialakul az a nézet, hogy más irányít, a dolgok mögött valaki más áll, az egész folyamatot mozgásban tartja az a különös valami, amit így nevezünk, titok. Minden összeesküvés-elmélet alapja a titok, amikor a gondolkodás és a valóság összhangja felbomlik, megszűnik. Mircea Eliade figyelmeztetően fogalmazott, amikor azt írta, hogy a mítosztalanított világban élő ember teremt magának új mítoszokat. A kétségbeesetten őrzött gazdasági érdekek, politikai paktumok, a halál előtt elveszíthető élet félelme egy deszakralizált világban olyan titok-fogalommal tanított meg együtt élni szinte mindenkit, amely csak zárt ajtók mögött létezik.

Még ha némelyik összeesküvés-elméletnek van is igazságtartalma, nagyobb baj, hogy a titok az információ-adás technikai szereplője és könyörtelen hatalmi eszköze lett. Ha a titok, a legbensőbb információ csak agresszív adathalmazzá korcsosul, egyre inkább, egyre látványosabban manipulálhatók és megzsarolhatók (megvehetők) leszünk.  Pedig a titok, ahogy a Biblia megfogalmazza, nem válik megismerhetővé pusztán tapasztalati úton. A titkokban ott rejlik a szavak mögötti csend, s az alázat hangja, hogy nem birtokolhatom a másikat, de közelebb kerülhetek hozzá. Mindannyian őrzünk titkokat, s az ajándékba kapott titkunkkal és titkunkról  úgy igyekszünk kommunikálni, hogy a másik élete sérthetetlen maradjon. Aki megosztott velem valami bizalmasat, annak nem kell mondogatnom, hogy „megőriztem ám a titkodat”. 

Visszatérve a Political Capital eredményeire: Európában koránt sem mi vagyunk a leginkább összeesküvést hívő nép. A felmérés adatai szerint, amely kiterjedt Franciaországra és Szlovákiára is, ezen országok messze túltesznek rajtunk. Ezután egy reprezentatív adatfelvételről szívesen olvasnék az Egyesült Államok esetében is, de így látatlanban is fogadni mernék, hogy a magyar átlagot messze meghaladja.  
Nem hiszem, hogy mindenkit foglalkoztatnak az összeesküvés-elméletek, akkor sem, ha van igazságtartalmuk. Részemről annyi is elegendő, ha filmen megnézem például a Kennedy gyilkosság történetét, s elég „bizonyítékot” kapok arra, hogy ez a világ mélyen magában őrzi ellenségképeit, mert abból még több összeesküvés-elméletet farigcsálhat. A globális „titok” profán külsőt kapott. Valójában nincs szükség leleplezésre, mert a jelenség lemeztelenítette önmagát. Az un. nemzetközi pénzügyi körök hatalma, vagy a Bilderberg-csoport titkos tárgyalásai, vagy a szeptember 11-i terrortámadás háttere arra kellene, hogy sarkaljon mindenkit, hogy alulról próbáljuk nézni a világot, de a legtöbben beleegyeznek, hogy felülről mutassák meg nekik.

Azt mondják, hogy minden titok kiderül egyszer (Máté 10. 26). Igen, a titok leleplezhető. Technicizált világunk mindent megtesz ezért, hogy így legyen, mégsem tudjuk a válaszokat. Mintha a rendszer elvárása lenne, hogy ne tudjuk a válaszokat. A tömeges ignoranciának nagy ára van: Aki nem tudja a válaszokat először csak kételkedik, aztán a mítosztalanítás földjén maga is a protokoll szövegre áll át, végül agresszív ellenséget lát már mindenhol.

A titok az emberi megismerés határára utal. Nem lehet róla olcsón, féltékenyen, vagy fenyegetőn beszélni. A százalékok jelzés értékűek arról, hogy a pénz, hatalom és politika irányította kor igenis pozitív megerősítésre vár. A titok útja az önmagát leleplező Isten. A keresztyén hitnek nemcsak önmagát, hanem korunkat is őriznie kell a profanizálódástól.  

Hozzászólások