A kormányhoz eljutott egy információ 2012 júliusában. Az üzenetet ismertessétek meg rokonokkal, barátokkal és olyan emberekkel, amelyek nyíltak és megértik az következő sorokat.
A NASA bejelentette, hogy nemsokára a Föld belemegy a „null síkba“

Nemsokára a Föld belemegy a „null síkba“ - világvége2012.hu

Az ember, amióta csak létezik, szembesül a kezdet és a vég fogalmával. Hozzátartozik időbevetettségünkhöz, különösen is a lineáris időszemlélethez, mely biblikus, zsidó-keresztyén alapú. Érvényes ez az anyagi világra, eszmetörténetre, társadalmi jelenségekre, egyéni életünkre és globálisan is. Hogy melyiket hogyan definiáljuk, az már vita tárgyát képezheti, de hogy ezekkel a fogalmakkal operálunk, időpontokat társítunk hozzájuk, az egészen biztos. Az, hogy mikor melyik a hangsúlyos,  hogy mennyire lokális vagy globális, sok tényezőtől függ.
Most egy kicsit irányítsuk figyelmünket a globális vég felé. Egy ismerősöm küldte át az idézett cikket és kérdezte, hogy lelkészként mi a véleményem róla. Elintézhettem volna egy kézmozdulattal és egy mondattal: Úgy, ahogy van marhaság az egész. A cikk tartalmát valóban elintézhetem ennyivel, mert bár nem vagyok se csillagász, se matematikus, se elektromérnök, mégis még a teljesen laikus számára is több sebtől vérzik a teória a 2012. december 21-re jövendölt eseményeket illetően. A cikk után a kommentekben több logikus okfejtést is lehet olvasni. Ennyit a tartalomról, több szót nem érdemel.

 


De a jelenség mellett már nem mehetek el szó nélkül. Miért vannak rémhírek, hogy működnek, hogyan hatnak? Mi kell egy jó kis rémhír terjesztéséhez? Az alábbiakban hadd osszam meg a rémhírterjesztés 10 parancsolatát kezdőknek és haladóknak, gyártóknak és fogyasztóknak egyaránt.       
1. Végy egy olyan témát, mely valószínűleg sokakat foglalkoztat. Zavaros, átmeneti korok, mint amiben mostanság is élünk, könnyen elbizonytalanítják az embereket. Ilyenkor slágertémává lép elő valamilyen kataklizma vagy világvége várása. Légy érzékeny rá, hogy mi van a levegőben! Már a sokat emlegetett maja naptár is jelez valamit, nem?
2. Tűzz ki egy jövőbeni időpontot. Minél közelebbi és minél egzaktabb az időpont, annál több figyelmet kelt, annál hatásosabb. A homályban hagyott sejtetés, egy jó távoli dátum is kifejt némi hatást és nem fenyeget a blama lehetőségével, de az előbbihez képest nem elég rémísztő.


3. Keverj össze lehetőleg egy kis ismerőst egy kis ismeretlennel, és ne feledd leönteni valamiféle tudományosnak tűnő szósszal. Ismerős, hogy Földünk a naprendszerben mozog, és a különféle csillagászati együttállások érdekes jelenségeket okozhatnak itt nálunk. Mixeld bele ezt a bizonyos „null síkot”, amiről többnyire fogalmunk sincs, hogy mi az, de okosan hangzik. Egy kis csillagászati, egy kis fizikai, majd egy kis elektromossági fogalomhasználat következzen.

(Széljegyzet: A mai napon pl. a déli féltekén teljes napfogyatkozás van, ami megfigyelhető  Ausztráliában, Új-Zéland és Dél-Amerika egyes részein. Jól emlékszem 1999 nyarára, mikor Magyarországon is látható volt ez a jelenség. Volt benne valami misztikusnak tűnő, mikor a nap közepén hirtelen lecsendesedett minden, s kezdett elsötétülni a nap. Így is beleborzongott az ember ebbe a ritka eseménybe, hogy többé kevésbé ismerte a jelenség tudományos hátterét, hát még azok hogy élhették át ezt vagy egy korábbit, akik mit sem tudtak az egészet kiváltó okokról.)

4. Bújj valamilyen jól csengő tekintély háta mögé, és próbáld meg azzal hitelesíteni magad. Lehetőleg olyan legyen, akivel/amivel egy átlagembernek soha nem volt és nem is lesz kapcsolata, de már sokat hallott róla. Ilyen pl. a NASA az USA űrkutatási hivatala. De természetesen ne közvetlen tőle származtasd a hírt, ne ez legyen a közvetlen forrásod. Úgy túl könnyen lebuknál.
5. Fűszerezd az egészet sok-sok félelmetes következtetéssel a jövőre nézve. Olyanokkal, amikkel kapcsolatosan lehet már némi részleges tapasztalatunk, (ki ne élt volna már át átmeneti áramszünetet!?), de ezeket nagyítsd fel, és abszolutizáld.
6. Burkold az egészet olyan látszatba, hogy ez egy kiszivárgott hír, amit el akarnak titkolni az emberek elől a csúnya illetékesek, hogy ne lehessen rá felkészülni. Sajnos ez is hívószó a ma emberének, hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy sok minden megy a színfalak mögött, amiről egy átlagembernek nem lehet tudomása. (Lásd.: politikai élet, élelmiszergyártás stb.)
7. Hagyj egy hajszálnyi rést nyitva a remény számára. Jöhet a katasztrófa, de legyenek túlélők. Ha minden reményt elveszel, nincs értelme magát a hírt sem továbbadni, hisz úgyis hiába.
8. Javasolj túlélési technikákat. A félő ember gyermekké lesz abban az értelemben, hogy képtelen tisztán és világosan gondolkodni, csak a bajt érzékeli, és szüksége van egy nálánál nagyobb tudásúnak az útmutatására.
9. Úgy juttasd el a hírt a célközönséghez, hogy személyesnek tűnjön. Használd a modern technika adta előnyöket, de mégis tűnj egyedinek, személyesnek. Lőrinczné Balogh Edit a hír küldője. Ki a csuda az a Lőrinczné Balogh Edit? Akárki is lehet. Talán az a nő, akivel együtt utazom naponta a buszon, de nem tudom a nevét, vagy épp a pénztárosnő a Tescoban? Bárki, épp ezért lehet mindenkinek az ismerőse.
10. Dőlj hátra és élvezd, hogy hány tudatlan és hiszékeny embertársadat becsaptad, hányakban ébresztettél félelmet, hányakat késztettél meggondolatlan cselekedetre. Ha esetleg a túlélési tanácsokból még anyagi előnyöd is származik valamiképpen (atombiztos bunkert árulsz, sugárzáselleni gyógyvízzel kereskedsz elektromosság nélkül is működő lámpákkal házalsz stb.) dörzsöld össze elégedetten a két kezedet.

A rémhírterjesztés szinte egyidős az emberiséggel. A változás csupán annyi az idők során, hogy már nemcsak szóban vagy papíron, hanem elektronikus formában is képesek vagyunk továbbadni, pillanatok alatt be tudja járni az egész világot, és a korábbiakhoz képest elképesztően sokakat tud riogatni és félelemmel eltölteni.
A keresztyénség a jó hír (evangélium) terjesztése érdekében született meg. Azért, hogy a jó hír Isten szeretetéről eljusson mindenkihez. És van jó hírünk még a végről is. Földi életünk végéről épp úgy, mint a világ végével kapcsolatosan. Nem vitatjuk, és nem kenjük el, hogy ez is és az is egyszer bekövetkezik. A Szentírás nem néma a kérdésben, Jézus maga is beszél róla. Bár a vég nyilvánvaló és kikerülhetetlen, maga alá gyűr bennünket, de nem független az Atya akaratától. Nem független Isten üdvtervétől, nem független a megváltás csodájától. Mi nem hangoztatunk dátumokat, nem festünk részletes képet a véghez elvezető eseményekről, mert erre nem kaptunk jogosítványt. De tényként beszélhetünk róla, amire nem árt felkészülni, méghozzá úgy, hogy bármikor bekövetkezhet és mi mindig készen vagyunk. A vég nem a katasztrófa, nem a reménytelenség szinonimája. A vég az Istennel való találkozás, a vele való teljes közösség megélése felé kinyíló ajtó. A vég részleteiben ismeretlen, de egészében mégsem félelmetes Isten gyermekei számára. A vég nem rémhír, hanem örömhír.