Szentestére elcsendesül a világ. Míg az advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a beteljesült csoda, a Megváltó születésnapja. Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az estén ajándékozzuk meg szeretteinket.

Karácsonyi emlékek, emlékezetes karácsonyok - kulcsmagazin.hu

A karácsonyban az a csodálatos, hogy egyszerre tud teljesen egyetemes és teljesen személyes lenni. Egyszerre örömhír az egész világnak a szerető Isten testetöltése és egyszerre egészen mélyen intim a nekünk, a bennünk való megszületés. Ezért is lehet mindenkinek személyes története a karácsonyról. 

Nekem már egy jó ideje a karácsony egyik legszebb pillanata a szentestei 5 órás istentiszteletről hazavezető út.  Ennek az útnak különös szépsége van. Alig járnak az utcán, minden kihalt, minden bolt, vásár bezárt. Aki még kinn van, az is sietősen burkolózik kabátjába és kisebb-nagyobb ajándékokkal tart valahova. Az ablakokon keresztül a legtöbb otthonból kivillannak a karácsonyfák fényei. Minden néma és csendes, a kocsik is ritkásan tűnnek elő és gurulnak tova. De ez a csend nem fájó, ez a csend nem vészterhes, hanem jótékony, bensőséges, átölelő. Szinte meg lehet érinteni benne az istenit, és annak lényegét, az igazi szeretetet. Ez a csend különösen is felerősíti a templomban elhangzott Ige üzenetét. Ebben a csendben igazi tapasztalat: "Itt van Isten köztünk".

Ebben a csendben tényleg csak a lényeg szólal meg: Van Gondviselője ennek a világnak, szeret bennünket, vágyik ránk, közénk jön, emberré lesz, magához akar ölelni bennünket. 

Illenek-e szebb szavak karácsony ünnepéhez, mint annak szavai, akiben nem egy egyestés, hanem 9 hónapos csönd érlelte, kristályosította ki a boldog vallomás minden szavát, s akinek családi ünnepe több lett, mint önmagában az emberi szeretet megtapasztalása?! Zakariás énekével és a tanítványaimtól kapott karácsonyi áldással kívánok a Reposzt minden kedves olvasójának Istentől megáldott, békés karácsonyt!

 "Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva: hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." Lukács evangéliuma 1:68-79

Az Úr áldjon meg és tarson meg téged. Az Ő orcája ragyogjon terád és adjon békességet tenéked. Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel, hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt, és kövesd álmaid fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is. Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa, az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot. Kívánom, hogy karácsony lelkülete egész évben melengesse a lelkünk! Béke és kegyelem kísérjen útunkon az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ végezetéig.