Miután bebizonyosodott, hogy a műhold hibátlanul működik – és nem mellesleg a sorozatos, egyre intenzívebb napkitörések részecskeviharait is remekül állja – elkezdték a kamerát beüzemelni. ... Az biztos, hogy ilyen közel meteorológiai minőségű fotókat, mint amilyeneket a Masat–1 küldött, egyiktől sem kaptak eddig mérnökeik, pedig körülbelül ötven CubeSat műholdról beszélhetünk. Ha rangsorolnánk ezeket az eddig mutatott működés szerint, a Masat–1 meglehetősen előkelő helyet foglalna el, különös tekintettel rádiókommunikációs és a fényképkészítési potenciálra.

Titokban fotózta a Földet a Masat - Index

Sosem tudtam kimondani ezt a mondatot: "Büszke vagyok a magyarságomra." De mielőtt a kedves olvasó felháborodottan bármivel is megvádolna, megmagyaráznám. Én a magyarságomat kaptam, így születtem, nem tettem érte semmit, márpedig, ha valamit kaptam, ha valamiért nem dolgoztam meg, arra hogyan legyek büszke?
Viszont büszke vagyok azokra a magyarokra, akik nagy dolgokat tettek az életben, akik elértek valamit - hősiességükkel, tudásukkal, bátorságukkal. Ha a történelem nagyjaira emlékezünk, ha a tudomány magyar hőseire vagy jelenkorunk tehetségeire, örülök annak, hogy magyar vagyok én is.

Egyetlen nemzet sem különb a másiknál. Már rég meghaladottá vált az a szemlélet, amely vélt vagy valós civilizációs szempontokból osztályozta a népcsoportokat. Az Amazonas őserdeiben élő pár száz fős indián törzs kultúrája ugyanolyan értékes, mint az olasz, a bushmanoké nem kisebb értékű, mint az angoloké. Csak éppen nagy a különbség, és sokféleképp fújt a történelem szele. De ez nem értékkülönbség. 
Ezt nekünk tudnunk kell, hiszen egy sokszor lesajnált, többször eltemetetett és mégis jelenlévő nép a magyar. Tegnap volt a március 15-i forradalom ünnepe. Mindig belerendülök abba a nemességbe, bátorságba, tisztaságba, amiből kinőtt a szabadságharc, a birodalmi hegyeket megmozgató mustármagnyi nép erejébe. Jó lenne most is ilyen erővel együtt lenni, együtt küzdeni - saját magunkért is.

Persze ma is tudunk kikre büszkék lenni. A sportolók, művészek, komoly tudományos eredményeket elérő kutatók itt élnek köztünk, vagy épp a világ különböző pontjain. Én most mégis kiemelnék pár egyetemistát, akik megvalósítottak egy álmot. A BME diákjai hosszú évek kemény munkájával kigondoltak, kifejlesztettek egy kis műholdat, egy űreszközt, ami idő közben föld körüli pályára állt, kiválóan működik, a szenzorai méréseket végeznek, sőt, meglepetésként fényépeket készít. Hatalmas teljesítmény, valóban büszkék lehetünk - azért is, mivel ez a kis űrkocka jelenti az előszobát a magyar űrkutatásnak. Igaz, eddig is jelen voltunk különböző nemzetközi programokban, de saját eszközt még nem tettünk le az asztalra - azaz földkörüli pályára. Azok a fiatal tudósok, akik ezt megvalósították, kikerülve az egyetemről még tovább léphetnek.
A Masat-1 a fejünk felett kering és üzenete van. Hogy vannak ebben az országban emberek, akik értékeket hoznak létre - a kultúrában, a tudományban, a művészetben, sportban, vagy egyszerűen az életben, becsülettel, tisztességgel. Nem a harácsolás, nem a celebrity-üresség, a perc-siker, hanem a tudás, a kemény munka, a küzdelem, az árral szemben úszás a választásuk ereménye, de megéri. Nekünk pedig feladatunk hozzájuk igazodni, az ő nevüket megismerni, megismertetni másokkal.

Nekem a magyarságom nem büszkeség, ezért nem tettem semmit, tehát büszke sem lehetek rá. Nekem a magyarságom felelősség - hogy az értékteremtőkhöz igazodjak, hogy így éljem meg a nemzethez tartozásomat, hogy egyszer talán valaki rám is büszke legyen, mint példát adó magyarra. Felelősségem, hogy az értékteremtőkhöz kapcsolódjak, ne a gazemberekhez, az árulókhoz. Mert lehet, van örökségem, van örökségünk. Egy nappal március 15. után ez nem is lehet kérdés. 

Még egy apróság. A magyar identitás kulturális, azaz nem a tiszta magyar vér, hanem a nyelv, a közös műveltség, az életközösség tart bennünk össze.  A törénelem folyamán rengeteg különböző nemzet tagjai csatlakoztak közénk, keveredtek az itt élőkkel, és adtak hozzá a magyarság értékeihez, váltak magyarokká, akikre büszkék lehetünk. Így lettünk azzá, akik most vagyunk, így kell megmaradnunk a jövőben is.

Hozzászólások