A nagybajomi Patyi László szerint német szomszédja egyszerűen kisajátította a telke egy részét, de Patyi úrnak nincs kedve viccelni. Halálosan belebetegedett ugyanis a történetbe: infarktusa miatt a szívének csak a negyede él, azt mondja, orvosai szerint hónapokon belül meghalhat.

Halálos betegség lett a szomszédvitából - sonline.hu

Nagy igazságot fogalmazott meg Arany János, szállóigévé is lett: „Rossz szomszédság: török átok”. Évszázadok óta tartja magát ez a megállapítás. Nemcsak a Tiszaháton keserítik meg szomszédok egymás életét… Különösen, ha megszólal az érdek színű fülemile! Az enyém-tiéd vitába felmorzsolódnak az idegek, tönkremegy a szív, a léleknek nincs nyugalma. Mi hajtja ilyen helyzetbe az embert? Az igazsága.

Az igazság pedig nem objektív, nagyon is szubjektív. A nagybajomi szomszédok esetében a régi mezsgyék igazsága az egyik szomszédé, a térképre rajzolt határok igazsága a másik szomszédé. Nemcsak Nagybajomban vannak ilyen nagy bajok!

A mi falunkban, főként a zselici dombság szegletében húzódó területre jellemző a határkérdés. Összeütközések, szócsaták forrása az a terület: a högy. „Ahova möggyér löhötött mönni” – így ír róla naplójában Fodor András költő. Különleges közösség lakott itt szigorú renddel és nagy öntudattal. Különbözött beszéde a környékbeliekétől: őztek a méreiek. Ma már pár idős ember őzik, és a betelepülő mérőiek már nem. Mérőiek, a maiak így mondják, hiszen ez van kiírva a táblára is: Kaposmérő. Kit érdekel az emberemlékezet? Hol vannak már a Méreyek? Nem földesúr már Mérey, a történelem szelete csupán. Ám nemcsak a XIII. századi Mérey János volt a közös emlékezet része. Beépült abba a falu mögye-rendszere is. Zs nélkül, övel: mögye. Bokrosok, bozótosok, nagyfák, folyókanyarulatok jelezték, kinek meddig tart a portája, főggye, szőlleje… Valakik rajzoltak szorgosan egy térképet is, de ez nem mindig esik egybe a mögyékkel. Itt van a gond. Emberemlékezet és papírforma között van a szakadék. S azon a szakadékon átjutni bizony nagyon nehéz. Lemondással, beletörődéssel, a szubjektív igazság elvesztésének elszenvedésével jár. Az új határ kerítéssel való kihangsúlyozása pedig növeli a sértődött fél belső feszültségét.

Mikori térképet nézünk? 2011-es vagy 1990-es vagy 1950-es? Hogy tágítsuk a szomszédok fogalmát, feltehetjük azt a kérdést is: Trianon előtti vagy utáni térképed van?

Egy parókián élve különös szomszéd vagyok. Nem magán emberként döntöm el, hogy zavar-e vagy sem, ha a szomszéd kivágja az akácot a mögye ránk eső részéből, ha egy másik telkének kiegyenesítése végett beleszánt a miénkbe, vagy éppen a harmadik a napfényes részen egy epressel bővíti ki a saját területét a miénkkel. Öreg gondnokunk mondta: nem azért szólok, mert az enyém, hanem mert arra tettem fogadalmat, hogy az egyház anyagi javait megvédem. S eme Isten előtt megalapzott, nem csupán szubjektív igazság alapján kerestük, hogy vajon ki vágta ki és darabolta fel az akácot, amit mi játszótéri alapanyagnak szántunk a templom és gyülekezeti ház közé.

A parókiaudvar mögött van a hat házhelynyi javadalmi föld, annak két szélét a fás-bokros mögye szegélyezi. Ennek a területnek köszönhetően tizennégy szomszédunk van: iskola, gyógyszertár, orvosi rendelő, no és a sok-sok néni-bácsi. Amikor kimérettük a telket (láss csodát, a mögye és a térkép szerinti telekhatár egybe esett mindenütt), mire odaért a földmérő, már erős front alakult ki velünk szembe a szomszédok hadából. Az asszonyok egyre mondták: mindenki tudja, hol van a kertje vége; soha senki nem vett el egy kapavágást; eddig minden lelkészt szerettünk! No, azért csak jelöljük meg, nehogy elbirtoklással oda hoppanjon a kendtek telkéhez a mi telkünk némely szeletkéje! Az a szegletke pedig, amit ügyesen elbirtokolhattak volna, majdnem egy házhelynyi volt. Egy kapavágást valóban nem vettek el, de néhány traktorfordulónyit igen! Tudtuk mi az öreg Sára gondnokkal, hogy rajtunk kívül mindenki önös érdekből kampányolt maga mellett. A szubjektív igazságra alapozva!

Azon a napon azt is megtanultam: ne a szomszédság szeressen, hanem a gyülekezet; és ne az emberek szemében legyünk jók, hanem Isten előtt mutatkozzon meg hűségünk.