"A viharos erejű szél hatalmas károkat okoz megyeszerte. A Cukorgyár közben egy motoros is megsérült, amikor kidőlt egy fa. A katasztrófavédők folyamatosan dolgoznak."

Percről percre: Yvette tombol - kapos.hu

A nevesített természeti csapások közül itt van Yvette felettünk és körülöttünk. Kedvünket, közérzetünket és tetteinket is befolyásolja. Vannak, akik a tervezett szabadtéri programjukat mondták le, vagy szükség szerint jelentősen módosították. Vannak, akik biztosítójukat keresik fel megsérült ingatlanuk miatt.

Aki időnkén rápillantott a netre, belehallgatott a rádióba, megnézte a tévében, hogy mi a helyzet közel s távol, sajnos folyamatosan szörnyülködnie kellett: kidőlt fák, megrongálódott járművek, vízben álló épületek, megsérült tetők... Egy valami ad örömöt: az emberi helytállás. Minden tiszteletem a tűzoltóké, katasztrófavédőké és különösen az önkénteseké. Azoké, akik nem hivatalból vannak jelen a térdig érő vízben, sorba kidőlő fák tövében, vagy megbontott tetőkön. Azoké, akik a segítségnyújtás különleges belső örömének varázsától hajtva vállalják a kihívást, nem munkahelyi feladatként vagy saját vagyonukat mentve. Más tulajdonáért tevékenykednek, közös vagyont védenek. Sőt, mind emellé a meg nem értettség vagy a munkahelyi utólagos számonkérés nehéz terhét is elszenvedik.

Önként. Ez egy fontos a kulcsszó az anyaszentegyházban, gyülekezeteink életében is. Kereszteléskor gyermekük konfirmációjával kapcsolatban éppen ezt fogadják meg szülők és keresztszülők: „önként tegyen vallást”. Bizony kell egy pont, ahonnét nem mások által választott út az utam, nem kényszer, hogy egy közösség tagja vagyok, és nem mások általi elvárás, hogy Jézust megváltómnak tartsam. Az önkéntesség jegyében működnek gyülekezeti közösségeink is. Én legalábbis még senkinek nem fizettem azért, mert presbiterséget vállal, kitakarít, vasárnap templomot nyit, temetéskor harangoz, énekkarral istentiszteleten szolgál, diakóniai célú adományt hoz, verset mond, szeretetvendégségre süt, játszóházban segít, táboroztat, fenntartói járulékot szed. Ha ők nem lennének, sivár lenne a gyülekezeti élet, és beköszöntene a „maga harangoz a pap” korszak. Az lenne ám az igazán kegyetlen Yvette felettünk és körülöttünk! Adjunk ma hálát gyülekezeti közösségeink tevékeny, izgő-mozgó tagjaiért, és ne szegjük kedvüket az önkénteseknek!

"...és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." Filippi 2,4