A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint, ha a kéményseprők nem tudják ellátni a feladatot, akkor a katasztrófavédőknek kell őket helyettesíteni.

Lehet, hogy nem a kéményseprők fognak seperni - kapos.hu

Lehethogy ország lehethogy polgárai egy újabb lehetőséggel szembesültek. Ezt jobb lenne inkább eshetőségnek, nem pedig lehetőségnek nevezni. A lehetőség kifejezéshez ugyanis többnyire pozitív tartalmat társítunk: lehetőséget kap az élettől... lehetőségek hazája... Azt azonban, hogy a kéményseprők helyett katasztrófavédők járnak kéményt ellenőrizni, nem gondolom LEHETŐSÉGNEK. Az átmeneti megoldásoktól pedig inkább tartózkodjunk, mert azok bizony gyakran véglegesednek.

Játszunk el egy kicsit a lehetőségekkel!

A Magyar Újraélesztési és Temetkezési Hivatal szerint, ha a sírásók nem tudják ellátni a feladatot, akkor a temetési szertartást végzőknek kell őket helyettesíteni. Az ideiglenes megoldás remeknek ígérkezik, hiszen kezük van, s a ravatalozókban minden szükséges eszköz biztosítva van: lapát, szentmihály lova, mikrofon. Neki is gyürkőzik a feladatnak a temetési szertartást végzők közössége, így lehethogy reformátusék is. A "nekünk teljesítenünk kell" megfelelési vágytól fűtött Zs külön Osztályt hoz létre, ösztönző körleveleket juttat el, melyben hangsúlyozza, hogy ez egy megújulási esély, hiszen szükség lesz a világiak bevonására. Kimutatják, hogy ez a paritás elvének megelevenedését hordozza magában. Sőt, imatémaként megjelenik a rövidtávú-jövőkép albizottság listáján a ritkább temetés eshetősége. Persze mielőtt bármelyik lp kiásna egy sírgödröt, előtte helyi tervet kell készítenie, amit a presbitériumi határozatot követően hivatali úton el kell juttatni Zs szintig, hogy ha valami gond lenne, legalább legyen mit lebegtetni. Az eshetőség az imakommandó ellenére bekövetkezik egy időben A, B és C egyházközség területén. Az illetékes lp a paritás-jegyében kivonul ásni A, B és C gondnokkal éjjel, mert máskor nincs idejük. C gondnok megszokta az éjjeli munkát, hiszen aratás idején éjjel sincs leállás, persze azért kifejti, hogy nincs ez rendjén. B gondnok sem lelkes, hiszen a közutasoknál is volt sok érthetelen dolog, de legalább tisztes pénz járt érte. A gondnok szolgálatként értelmezi, de azért fel nem foghatja, hogy mi ennek az értelme. A plusz feladat legnehezebb része nem a sírásás, vagy a kerékkel továbbfejlesztett szentmihálylovának sírhelyhez juttatása, hanem a koporsó sírgödörbe engedése. Ám Zs megtalálja a megoldást, rámutatva, hogy az egykori hatodik egyházkerülettel fenntartott testvér-kapcsolat különösen is áldásos, hiszen a ASU több államából sikerült hozzájutni ahhoz a szerkezethez, ami a sírgödörbe beengedi a koporsót. Ezzel már Holló-vúd szintre emelkedett a temetés módja, és az ára sem szökkent felfelé, mert a missziói alap terhére mindez elintézhető, hiszen az elégedett hozzátartozó már fél nyereség, még ha egy lyukas garast sem dobnak a vasárnapi perselybe. Kis idő múlva azonban még egy nehézséggel szembe kell nézni: a munkanélküli ref. sírásóval.

Innét inkább már ne játszunk tovább a gondolatokkal, ennyi is éppen elég volt, úgy gondolom. Látjuk, hogy nem hiányzik más munkája senkinek, még a rezsicsökkentés miatt sem. A katonák helyett ne vessük be az erdészeket és vadászokat, mondván, ők is tudnak lőni. Az ácsok helyett ne hívjuk az asztalosokat, mondván, ők is fával dolgoznak. A takarítónő helyett ne a pedagógus végezze el a munkát, mondván, saját otthonát is kitakarítja. Hosszasan folytathatjuk a sort, míg elérünk a kéményseprők helyett alkalmazható katasztrófavédőkig. Kívánom, hogy szülessen egyéb, ésszerű és munkahelyet megtartó megoldás erre a problémára a rezsicsökkentés megmaradásával együtt.

 

Hozzászólások