Egy Nagyszakácsiból elköltözött férfi értesítette szerkesztőségünket arról, hogy a szülőfalujának lakosai között nagy felháborodás tört ki, amikor arról értesültek, hogy helyi plébános el akarta adni a templomukból a toronyórát.

El akarta adni a toronórát a plébános Nagyszakácsiban - sonline.hu

Nagyszakácsiban, de máshol is lehetett volna.
Római katolikuséknál, de reformátusoknál is előfordulhatott volna.
Plébános, de gondnok vagy lelkész is lehetett volna.
Toronyóra, de harang vagy terítő is elkelhetett volna.

Maradjunk a saját térfelünkön, az egy hét múlva reformációt ünneplő református egyháznál. Az összezsugorodott, mára a hívek töredékével rendelkező falusi gyülekezetek közös vonása a nincstelenség. Az pedig Somogyban nagy Úr. Pályázz, és újíts templomot, de miből fizetsz kamatot, közüzemi díjakat, üzemanyagot a fűnyíróba, útiköltséget a harmadik faluból átjáró lelkésznek, munkáltatási anyagokat gyermekmisszióhoz?

Ne áltassuk magunkat, a helyben lakó lelkésszel bíró gyülekezetekben sem fenékig tejföl minden. Jól tükrözi ezt az a tény, hogy nem fizetnek egymaguk javadalmat, hanem a helyettesített helyekkel együtt adják össze azt. Mert így már megéri. És ez az, amit kétlek. Az egy lelkész akkor is egy lelkész, a 24 óra akkor is 24 óra marad, és a napok száma sem lesz több. Nem az utazás a sok, hiszen autóval közlekedik a lelkipásztor. Pár perc és ott van. A temetések száma sem visz el sokkal több időt, még ha három-hat-kilenc anyaegyházközség tartozik hozzád azok tetemes szórványaival. A legtöbb az adminisztráció és a hit-és erkölcstan óra lesz. Mindenhol legyen presbiteri gyűlés, minimum órarendi hittan, ha már egy-két gyerek választotta, iktatókönyvezz és levelezz, keresd a falakra kenhető pénz forrását. És a fennmaradó idődben a látogatások és lelkigondozások után szervezz közösségépítő programokat. A látogatások csökkennek, a közösségépítő alkalmak pedig inkább szinten tartó jellegűvé válnak. Tehát hosszútávon nem éri meg a nagyobb gyülekezetnek sem.

Az alulról építkező egyház, a hierarchiát állítólag nem gyakorló egyház legalsó szintjén, MI látjuk a gondokat és felismertük a problémákat. Az egy hajóban evező református egyház mára sok hajóban evez. Vannak főhajók, hatalmas vitorlákkal, rengeteg evezőssel, és vannak egymáshoz kapcsolt kenuk, egy evezőssel. Helyesebben: egymáshoz kapcsolt régi több árbocos hajók szétmállott vitorlákkal és néhány evezőssel, akik a mocsárból próbálják kirángatni a monstrumot, miközben egyre többet pillantanak segítséget várva a mellettük haladóktól. A mocsárból rángatók csoportja miért várja, hogy a többi hajóban evező tegyen valamit? Ébresztő! Hiányzik a szeretet jegyében történő közös teher hordozás általános gyakorlata. TI terhetek van, és MI érdekünk van. Ezért vannak 20-30, 50-60 fős anyaegyházközségek, és ott szórványgondozás helyett parókus lelkész imitálása. Reformációt kíván a gyülekezetek körzetesítésének és státuszának állapota, hogy az kerülhessen előtérbe, amire igazán szükség van: valósághoz igazodó szolgálat. Megfogalmazzuk az elképzeléseinket központi fizetésről, egyházi ingatlankezelőről, anyaegyházközségi címek országos felülvizsgálatáról, aztán szép csendben lebeszéljük magunkat: úgysem lehet, ez nálunk megvalósíthatatlan, tömegek akkor sem mozdulnak majd a templom felé. Valóban. A tömeg nehezen mozdul. Mégis egy-egy mára emblematikussá vált alaknak sikerült megmozdítania a Szentlélek által.

A középkorban a búcsúcédula-kereslet az örökéletért való aggódás jele volt. Téves út, nem is ezt éljenzem, hanem a mögötte álló vágyódást hangsúlyozom. Abban a kontextusban ajánlottak a reformátorok igazi utat, ami az örök életre vezet. Ma a lovacska másik felére pottyantunk. Az örök élet a lényegtelen dolgok közé tartozik a legtöbb ember számára. Középpontban az akár hitelből is finanszírozott földi élet luxus szintje áll. Nem éri be kevesebbel, mint amit a monitoron lát és magának elképzel. A településen nem a templom a legfontosabb épület, ami ebből fakadóan igényesebb és impozánsabb legyen saját otthonánál. Halottjai helyett a halloween az izgalmas.

Most mutasd meg Kálvin!!!

Hozzászólások