...az egyik televízióban a szalafisták egyik vezetője arról értekezett, hogy le kell rombolni a gízai piramisokat és a szfinxet, mert ezek pogány szobrok, amelyeknek az imádata ellentétes az iszlám jogrenddel...

Túléli a szfinx az egyiptomi kormányváltást? - origo.hu

...a város ateista szervezetei kezdeményezték az önkormányzatnál, hogy tiltsa meg a betlehemek (pontosabban minden „őrizetlenül hagyott jelenet” köztéri elhelyezését, mivel az szerintük sérti az állam és egyház szétválasztását...

Betiltották a köztéri betlehemeket egy amerikai városban - magyarkurir.hu

Az egyiptomi szalafistákat zavarják a piramisok, mert hitükkel ellentétes jelképeknek, bálványszobroknak tartják őket. Le kell rombolni! Santa Monica ateistáit zavarják a betlehemesek, mert meggyőződésükkel ellentétesek, s a vallás egyszerűen nem való a közterekre. Be kell tiltani!

Ajaj - jut eszembe, nálunk két templom is áll a város közepén, köztéren. Kereszttel, csillaggal, vallási jelképekkel. Hátha zavar valakit. Nem kéne lerombolni?

Sőt - ó, minő gátlástalan megsértése a lelkiismereti szabadságnak, vagy a szétválasztásnak vagy minek - az egyik főterünkön hatalmas adventi koszorút is fel fognak állítani, amin a decemberi hétvégéken még gyertyát is gyújt a város közössége. Nem kellene ezt betiltani?

Mi az, ami ennyire zavar minket, embereket? Amit olyan nagyon szét akarunk választani (akár úgy, hogy legyen egy kizárólagos államvallás, akár úgy, hogy ne legyen semmilyen), amit le akarunk dönteni, be akarunk tiltani? Vallásos vagy ateista-hívő agresszivitás - egykutya.

Csak kérdezek. Induljon bennünk útra ez a kérdés a harmadik évezred lassan érkező adventjében. Csak kérdezek, míg eszembe jut valaki, aki szintén olyasmit mondott: Romboljátok le a templomot! - és így folytatta: Három nap alatt felépítem azt.

Hát, íme az ember. Aki "gyógyíthatatlanul vallásos", menthetetlenül immanens és transzcendens - mégha ádázul tiltakozik is ellene, vagy bűntől torzultan és más hitét rettegőn-gyűlölve éli is meg ezt.

Mert teremtmény - képre és hasonlatosságra, mert olyan test, amelyben az Ige testté-emberré lett, mert ez a test arra rendeltetett, hogy az élő Isten temploma legyen. Köztereken mászkáló, hitben és Lélek által Krisztust hordozó, a Teremtő szeretetének megannyi inkarnálódott jele.

Betilthatjuk, lerombolhatjuk, kiirthatjuk mind. Vagy teljes istentelenségre és istenmentességre csupaszítva önmaga üres bálványává emelhetjük. De talán lehet másként is...


"Az esztendőnek ebben az örömteli időszakában íme néhány őszinte vallomás a részemről:
 Bevallom, gőzöm sincs, hogy kicsoda Lindsay Lohan, és egyáltalán nem érdekel Tom Cruise gyereke. És megvallom azt is, hogy zsidó vagyok és minden egyes ősöm is zsidó volt. És engem nem zavar egy csöppet sem, ha az emberek ezeket a gyönyörűen kivilágított, feldíszített fákat karácsonyfának nevezik. Nem érzem magam fenyegetve. Nem érzem, hogy meg lennék különböztetve. Ezek a fák azok, amik: karácsonyfák. S egyáltalán nem zavar, amikor az emberek ’Boldog Karácsony’-t kívánnak nekem. Nem gondolom, hogy megaláznának, vagy gettóba akarnának csukni. A tény az, hogy valamiképpen kedvelem is. Azt bizonyítja nekem, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, akik együtt ünnepeljük az évnek ezt a boldog időszakát. S egyáltalán nem zavar az sem, hogy egy jászol-jelenet van felállítva az egyik forgalmas útkeresztezésben, közel a tengerpati házamhoz, Malibu-ban. Ha az emberek egy betlehemet akarnak, az ugyanúgy rendben van számomra, mint a Menorah néhány száz yardnyira arrébb. Nem szeretem, ha piszkálnak amiatt, hogy zsidó vagyok, és ugyanúgy nem gondolom, hogy a keresztények kedvelik, ha piszkálják őket azért, mert keresztények. Gondolom, az istenhívők belefáradtak és belebetegedtek a piszkálások időszakaiba. Fogalmam sincs, honnét származik az ötlet, hogy Amerika kifejezetten ateista ország. Nem található az Alkotmányban és nem szeretem, ha le akarják nyomni a torkomon. Vagy akár kifejezhetem másképp is: honnét jött az ötlet, miszerint imádnunk kell a hírességeket, de tilos Istent imádnunk? Lehet, hogy ez is annak a jele, hogy öregszem. Viszont vagyunk egy csomóan, akik elgondolkodnak azon, honnan jönnek ezek a hírességek, s hova lett az az Amerika, amit mi ismertünk."

(Ben Stein - 2005. decemberében)

Hozzászólások