A darab a 8-as javaslat (Proposition 8) néven elhíresült népszavazás apropóján született - ez volt az a javaslat, ami betiltotta a melegházasságokat Kaliforniában. A szerző a javaslatot megtámadó, és azt alkotményellenessé nyilvánító tárgyalás záróbeszédeiből kiindulva írta meg egyfelvonásos darabját, amit egyszer adnak csak elő, és minden bevételét a melegjogi szervezeteknek juttatják el. A melegházasságok egyelőre még törvényileg tiltottak az államban, de az ügy már a Legfelsőbb Bíróság előtt van.

George Clooney a színpadon kampányol  a melegek jogaiért - index.hu

Amerika messze van. A megvalósítható álmok hazája számunkra az új élet szempontjából nehezen elérhető. Nem lehet csak úgy kivándorolni, mint déd- és nagyapáinknak. Amerika úgy is elérhetetlen, hogy az ott képviselt, megélt szabadság számunkra (még?) elfogadhatatlan. Például a melegek házasságával kapcsolatban.

Az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata nálunk is engedélyezett. Lehet-e ebből valaha is melegházasság? Az amerikai eset újra felszínre hozza ezt a kérdést. Valós társadalmi párbeszéd nélkül erre nem lehet választ adni - ezt most én sem próbálom meg.

Sokkal inkább az a kérdés foglalkoztat, hogy mi, magyar reformátusok, mit gondolunk a melegek párkapcsolatáról? Hogyan viszonyulunk hozzájuk? Mivel még nem született egységes állásfoglalás és inkább a szőnyeg alá söpörjük ezt a témát, ezért csak nagyon szubjektív vélemények vannak. Néhány példa a teljesség igénye nélkül.

1. Biblikus ítélkező

Bibliai igékkel hadakozó református, aki egyes igék alapján skatulyáz be másokat. Így van ez a homoszexuálisokkal is. Sőt, rájuk valahogy jobban ki van hegyezve, és - "urambocsá" - akár a máglyát is meggyújtaná alattuk.

2. Liberális elfogadó

Az ilyen ember örül, hogy a melegek is ott vannak az ő közösségében. Aki viszont ezt nem tudja elfogadni, azt megbélyegzi, kirekeszti. Számára az egyszerű gyülekezeti tag, akinek elfogadhatatlan a homoszexualitás, az kirekesztő, már-már fasiszta. A liberális befogadó viszonylag elenyésző létszámban van jelen egyházunkban.

3. Mérsékelten eflogadó

Nem ítéli el a melegeket, talán még a kérdést is felteszi magának, tényleg bűnnek tartható a homoszexualitás, ahogy azt sokan gondolják? Nem tud igazából mit kezdeni a melegekkel. Jó útnak tartja, ha önmegtartóztató életet élnek.

4. Egyszerű gyülekezeti tag

Ők vannak többségben. Nem foglalkoznak a kérdéssel, mivel nem sok köze van mindennapi életükhöz. Ha mégis felszínre jön a kérdés, a lelkész álláspontját szajkózzák, vagy előítéletek, félinformációk alapján formálnak véleményt. 

Ez a néhány példa is mutatja, szükség van arra, hogy legyen egy egységes egyházi állásfoglalás a melegek házasságáról. Egyes protestáns egyházak (Hollandia, Svédország, stb.) elfogadják, sőt megáldják a homoszexuális házasságkötést. Mások, főleg a volt keleti blokk országaiban, radikálisan elzárkóznak ez elől, sőt még a kérdésről sem beszélnek. Nálunk is valami ilyesmi van. 

A protestáns melegek honlapján olvashatjuk, hogy rejtőzködő életet élnek, gyülekezeteikben nem merik felvállalni szexuális identitásukat, mert félnek a kirekesztéstől. Amíg általában véve a homoszexualitásról és az azonos neműek házasságáról nem születik valamiféle egyházi vélemény (ami nem zsinati íróasztalok mellett születik, hanem párbeszéd előzi meg), addig nem is "jönnek elő a sötétből" meleg gyülekezeti tagjaink. Előítélet, undor, idegenkedés, kirekesztés a válasz a "coming out-ra".

Sokan most felhördülnek, mit írok én erről a témáról, a homoszexualitás bűn és kész. Erre a melegek azt mondják, nem bűn, hanem így születtek, ezt kapták Istentől, mit csináljanak? Rendszerint itt szoktunk egymás torkának ugrani. Pontosan ezért lenne szükség a párbeszédre. Mert elsősorban nem hagyományainkat, kialakult szokásainkat, konvencióinkat képviseljük, hanem Krisztust. Ő pedig egyszerűen leült mindenkivel egy asztalhoz. 

Könnyebb lenne, ha az evangéliumok írnának a homoszexualitásról, ha Jézust látnánk melegek közt, de sajnos ilyen igeszakasz nincs sehol. Így csak megsejtett utak, ösvények vannak, amikre eddig nem mertünk rálépni, inkább csak a barikád két oldaláról lövöldözünk egymás felé.

 

(Kapcsolódó cikk: Szereti-e Jézus a melegeket? - preka.blog.hu)

Hozzászólások