Hogy van az, hogy a nyilvántartásba vétel az Országgyűlés kétharmados szavazatától függ, és nem a bíróság jogi értelmezésétől, holott a vallásszabadság nem politikai, hanem jogi kérdés?  A vallásszabadságot mi, keresztények nem így értelmezzük!  Hogyan magyarázzam el Nyugaton keresztény barátaimnak, hogy az ő egyházaik, mint például a metodista vagy az anglikán, nem számítanak egyháznak Magyarországon, annak ellenére, hogy azok nemzetközileg ismertek, és az Egyházak Világtanácsának is a tagjai?  Egyszerűen nem értem, hogy következhet az alaptörvénynek a vallásszabadságot érintő egyenlőtlen kezelése azokból a keresztény értékekből, amelyeket az új magyar állam az alkotmányában vállal! 

Nyílt levél Nyugatról a magyar egyházaknak - evangelikus.hu

 

Kibővítette az elismert egyházak körét a parlament hétfőn: a decemberi 14 után újabb 18 vallási közösségnek szavaztak meg egyházi jogállást a kormánypárti képviselők. A Ház döntött 66 vallási közösség kérelmének elutasításáról is, így azok március 1-jével elveszítik egyházi státuszukat, és egyesületként működhetnek. Egyházként működhet a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyar Pünkösdi Egyház, a Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, az Erdélyi Gyülekezet, a Hetednapi Adventista Egyház, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, a két muzulmán felekezet, a Magyar Iszlám Közösség és a Magyarországi Muszlimok Egyháza kezdeményezésére létrejött Magyarországi Iszlám Tanács, továbbá öt buddhista vallási közösség.

Bővült a lista: már 32 egyházat ismerünk el - mno.hu

 

 

 

Kovács úr idegesen dobolt ujjaival a kezében lévő mappán. Mereven ült, mintha karót nyelt volna. Nem akart hátradőlni a fotelban, nehogy összegyűrje új öltönyét, és a benne rezgő feszültségtől amúgy sem tudott ellazulni. Megvárta, míg a titkárnő kávét, ásványvizet tesz az asztalra és halkan kisiet az irodából. Belekortyolt a kávéba, hogy egy kicsit megnyugtassa magát. Számára és pártja számára sorsdöntő ez a mai tárgyalás. Hosszú előkészítő munka előzte meg, rengeteget vitatkoztak, érveltek, míg a kezében lévő elvi alapvetés megszületett, míg végső formáját elnyerte. 

A vele szemben ülő joviális, szemüveges férfi kíváncsian figyelte. Talán azt fürkészte, mivel fog előhozakodni Kovács úr. Mi az, ami az előző tárgyalás óta változott. Mi az, ami miatt fontos volt találkozniuk, ami miatt időpontot kért tőle.

- Egy kis ásványvizet is kér? - kérdezte a férfi mosolyogva. 

- Igen, köszönöm. 

Amíg Kovács úr az ásványvizet kortyolgatta, a férfi elmerengve kinézett az ablakon.

- Tudja, sejtem, miért jött. Szeretné, ha a maga pártja is felkerülne a listára. Nehéz, amit kérni szeretne, mert az én kezem is meg van kötve.

- Tudom, főkancellár úr, de mégis, hallgasson végig. Pártunk szociális tevékenysége, társadalomban betöltött szerepe minden szempontból szükséges és nélkülözhetetlen. Azok az értékek, amiket képviselünk, sok ember életét megváltoztatták, jobbá tették. A költségvetésünkből ön is láthatja, nem anyagi nyereséghez akartunk eddig sem jutni, és ez a jövőben is távol áll tőlünk. Csupán szeretnénk, ha továbbra is megkaphatnánk azt a segítséget, ami eddig is hozzájárult működésünkhöz. - levegővétel nélkül mondta végig Kovács úr. Egy kicsit el is szédült. 

- Ezzel én is mind tisztában vagyok, Kovács úr. De maga is láthatja, sok párt szeretné, ha az egyház elismerné. Eddig túl laza szabályok szerint kezeltük a politikai szervezeteket. Szükséges bizonyos szigorításokat bevezetni. Gondoljon csak bele, mi lenne, ha bárki bármilyen megfontolásból pártot alapíthatna és ezzel jogtalan egyházi kedvezményekhez jutna! A rászorulóknak, szegény családoknak szánt egyházi befizetésekből jutna nekik is! Ez pedig megengedhetetlen!

- Teljesen egyetértek önnel, főkancellár úr. Csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy pártunk az eddigi és mostani egyházi szabályoknak is megfelelt, és  a jövőben is erre törekszünk.

- Meglátom, mit tehetek önökért, Kovács úr. Amint azt ön is tudja, holnap ül össze a Szinódus, hogy a végső döntést meghozza, mely pártokat ismer el és melyeket nem. A püspöki konferencia rég meghozta döntését ez ügyben, de talán a protestáns zsinatoknál még tudok valamit tenni az ön pártjáért.

- Nagyon lekötelez, főkancellár úr.

- Ne köszönje, csak ha valami lesz a dologból. Ha pedig nem kerülnek fel a listára, ne szomorkodjon, azért Magyarországon teljes politikai szabadság van. Az egyház nem szól bele pártkérdésekbe, ez mindenkinek a magánügye. Ha önöket nem ismeri el a Szinódus, attól még nyugodtan szervezhetnek pártgyűléseket, működhetnek a maguk szabályai szerint. Tovább folytathatják tevékenységüket, csupán némi egyházi támogatástól, kedvezménytől esnek el. 

Kovács úr elmerengve távozott a főkancellár irodájából. Nagyon kíváncsi volt, mi alapján dönt a Szinódus a pártok kérdésében, de ezt már nem merte megkérdezni. Tartott tőle, hogy a főkancellár mégsem annyira joviális.

Hozzászólások