A Jobbik mindent megtesz annak érdekében, hogy ne a Hit Gyülekezete működtesse a jövőben a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc általános iskolát - jelentette ki Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő, a párt hajdú-bihari elnöke szerda este, az iskola előtt tartott demonstráción.

Tüntetett a Jobbik a Hit Gyülekezete iskolaátvétele ellen - hvg.hu

Az iskolák állami tulajdonba vétele és az egyre nehezebb gazdasági helyzet több önkrományzatot arra sarkall, hogy az iskoláit átadja valamelyik egyháznak. Ezzel az iskola megmaradását, létét vagy az államtól való függetlenségét remélik biztosítani. De mi van, ha az átadás mégsem olyan zökkenőmentes?

A Jobbik szerint a Hit Gyülekezete nem más, mint álkeresztyén cionista érdekszervezet, akik okkal vették át az iskolákat. A Hit Gyülekezete pedig arról beszél, csupán üzemeltetőként akarnak jelen lenni, nem korlátozzák a diákok vallászszabadságát, nem térítenek, sőt még őket érik támadások (video). Ehhez aztán innen is, onnan is felsorakoztak, kinek-kinek meggyőződése szerint. 

A kérdés számomra nem az, hogy a Hit Gyülekezete átvehet-e iskolát. A magyar jogrend megengedi, hogy bármelyik önkormányzat átadja az intézményeit egyházaknak, alapítványoknak, bizonyos szerevezeteknek. Akár egy sátánista közösség is átvehetne iskolát, idősek otthonát, ha megfelelnek a feltételeknek, és az önkormányzat úgy szavaz. 

A valódi kérdés az, ha nemcsak a Jobbik, hanem mások, mondjuk mi történelmi felekezetek, nem értünk egyet a Hit Gyülekezetével, nem akarjuk, hogy teret nyerjenek Magyarországon, féltjük tőlük az oktatási intézményben tanulókat és dolgozókat, akkor miért nem mi működtetjük ezeket az iskolákat? Az ajkaiak először a római katolikusokat, a hajdúsámsoniak pedig több felekezetet kerestek meg. Először hozzánk jöttek. Mi meg elküldtük őket. Persze ennek megvannak a maga (főleg anyagi) okai, de mégis elutasítottuk az önkormányzatokat. Ezek után szavunk sem lehet.

A Jobbik hevességét látva, és egyházaink visszautasító válaszát hallva, elgondolkodhatunk, miről is van itt szó? Verseny az egyházak között iskolákért, intézményekért, amibe most a Hit Gyülekezete is bekapcsolódott? Vagy ennél több, elvi, erkölcsi harc, értékrendek összecsapása? A gyermekek lelki tisztaságának féltése? Politikai okok? 

Hol vagyunk mi ebben a történetben? Pusztán üzemeltetői szemmel nézzük az iskolákat vagy vannak velük hosszú távú céljaink is? Az anyagi okokon túl, van-e elvi okunk nem átvenni iskolákat? Vagy kötelességünk lenne minden felkínált lehetőséggel élni, hogy megmentsünk minden intézményt, és aztán elvérezzünk, mert nem bírjuk fenntartani a rengeteg iskolát?

Nem tudom, milyen választ lehet adni ezekre a kérdésekre, ennyire nem látok bele egyik egyház belső működésébe sem. Egy biztos. Az önkormányzatok tálcán kínálják az iskolákat, és a kínálást a Hit Gyülekezete is örömmel elfogadta. Ez van. Most már velük is számolni kell. Csak remélhetem, hogy sem az ajkai, sem a hajdúsámsoni iskolában nem érik atrocitások sem a hites, sem a más felekezetű, sem az ateista diákokat és tanárokat. Az iskola iskola marad, és helyet ad minden világnézetnek és vallásnak. És remélem, hogy a mi egyházi iskoláink jó példái lehetnek az átvett "hitgyülis" iskoláknak, hogyan lehet elfogadni azt, aki másként gondolkodik, és hogyan lehet úgy az evangéliumról beszélni, azt tanítani, hogy se erőszakos, se izzadságszagú, se unalmas, se hiteltelen ne legyen. 

Ha pedig fontos számunkra, hogy az iskolában ne világnézetileg semleges, vagy általunk nem elfogadható, hanem keresztyén (történelmi felekezetű) szellemiség legyen jelen, akkor tegyünk meg mindent a felkínált iskolákért! 

 

Hozzászólások