A probléma az, hogy objektív feltételek érvényesüléséről sajnos szó sincs, az egyházak listájából pedig hirtelen mozdulattal törölték a protestáns kisegyházak többségét, többek közt azt a korábban egyházi státusszal rendelkező harminchét evangéliumi felekezetet, melyeket a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) egytől-egyig elismert és támogatott.
(...)
Közben az állami propaganda miatt annak a bélyegét is magunkon hordjuk, hogy a közvélemény szemében egyházi státuszunkat nyilván azért vesztettük el, mert „bizniszegyház” vagy „kamuegyház” vagyunk.

Nyílt levél Balogh Zoltán miniszter úrhoz - divinity.szabadosadam.hu

Szabados Ádám joggal fordul Balogh Zoltánhoz. Az új egyházi törvény nemcsak azokat érintette, akik hasznot húztak a jogi értelemben vett egyházi státuszból, hanem azokat is, akik Krisztus iránti elkötelezettségből végzik szolgálatukat.

Mi közünk nekünk, reformátusoknak, ehhez az egészhez? - kérdezhetjük. Ha érzéketlenek és saját hasznunkat lesők vagyunk, akkor semmi közünk a kisegyházak jogi státuszának változásához. De ha magunkat Krisztusban hívőnek tartjuk, akkor kötelességünk, hogy mindenki mellett kiálljunk, akit jogtalanul ér megkülönböztetés, hátrány vagy atrocitás. Ez különösen igaz, ha keresztyén közösségek léte kerül komoly veszélybe.
     

Vannak, akik hitvallási alapon állnak ki mellettük. Ezen lehet vitatkozni, mennyire vagyunk mi egyek az újprotestáns közösségekkel, miért nem a mi „kebelünkön belül” gyakorolják a hitüket? Ez a kérdés jelen helyzetben nem adekvát, hiszen nem a kisegyházak és a reformátusság közötti hasonlóság-különbözőség a fontos itt, hanem az, hogy a valódi egyházi tevékenységet folytató közösségeket megilleti a jogi státusz és az ezzel járó lehetőségek.
    Fontos lenne, hogy ebben a kérdésben ne a parlament döntsön, hiszen így erősen érvényesül(het) a lobbitevékenység. Akkor lenne korrekt és következetes a törvény alkalmazása, ha a bíróság döntene az egyházi státusz kérdésében.

Kíváncsian várom, fog-e Balogh Zoltán reagálni a nyílt levélre, tesz-e, tehet-e lépéseket a törvénymódosítás érdekében? És arra is kíváncsi vagyok, megérte-e a kormánynak, hogy a törvénnyel visszaélők kiszűrésének érdekében olyan társadalmi közösségeket is ellehetetlenített, amik a társadalom javát szolgálják?
 

 

 

Hozzászólások