Ki ez az ember Bajnai mögött? - index.hu

 

Amikor láttam ezt a videót, irigy lettem erre a négy emberre. Kár, hogy nem engem választottak ki, hogy valaki meggyőzzön. Én is bizonytalan szavazó vagyok, és nagyon szeretném, ha végre nem szórólapokkal, youtube videókkal, újsághirdetésekkel, plakátokkal akarnának szuggerálni presszúrát gyakorolni rám motiválni, hogy menjek el április 6-án, és melléjük tegyem az x-et. Szeretném, ha elém állna minden poltikai párt vezére, de legalább egy a sok közül és időt szánva rám, meg akarna győzni arról, hogy ők látják a legreálisabban a jelent és vannak a leginkább megvalósítható elképzeléseik a jövőt illetően. Szeretném feltenni a kérdéseimet, elmondani a meglátásaimat. Szeretnék párbeszédet propaganda helyett. Persze ez csupán álom, de szerintem rajtam kívül még sok-sok ezren így éreznek, mert nem tudják, kire voksoljanak.

Keresztyén emberként elsősorban a saját értékeimre támaszkodva szeretnék dönteni, kire szavazzak. A saját értékeimet pedig a Szentírásból ismerhetem meg leginkább. Persze az Írást is lehet sokféleképpen értelmezni, és arról - sajnos - nem beszélt sem Jézus, sem senki más, hogy mi alapján dönts egy demokratikus rendszerben élve, amikor jön a szavazás.

Én ezeket tudtam kihámozni a magam ismeretei, látásai alapján:

1:   "Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet." (Római levél 13, 1-7)

Pál szerint engedelmeskednünk kell a felsőbb hatalmaknak, bárminemű hatalom is legyen, mert Istentől van minden hatalom. A hatalom itt az igazságszolgáltatást és az adózást, azaz a közigazgatást jelenti. Keresztyénként tartsam meg annak a hatalomnak a rendjét, amelyben élek. Legyek jó állampolgár. Pál idejében, amikor életveszély volt keresztyénnek lenni, az apostol arra buzdított, hogy minden keresztyén legyen jó állampolgár. Egyetlen dolgot nem tettek meg a törvények közül: nem tisztelték istenként a császárt. De ezen túl mindenben eleget tettek állampolgári kötelességüknek. Nem lázadtak, nem kritizáltak, nem ellenkeztek. Tartsuk meg a rendet! Ez elég egyértelműnek tűnik. Egészen addig, míg jön egy diktátor a II. világháborúban és deportál. Jön egy másik és ránk erőlteti több ezernyi katonájával együtt saját ideológiáját. Keresztyénként, ismerve Pál apostol szavait, hol van a határ? A végtelenségig engedelmeskednem kell? Vagy van egy pont, amire azt mondhatom, eddig és nem tovább? A pont talán az, amikor felismerem, hogy Isten akarata, Isten dicsőítése ellenkezik mindazzal, amit a hatalom kér tőlem vagy amit a hatalom tesz. Ez azonban a kiélezett, kisarkított helyzetektől eltekintve nem igazán használható egy mai jogállamban. Nem üldöznek, nincs deportálás, nem lövik az embereket tömegesen, nem kell a császárt istenítenem.

Pál arról is beszél, hogy Isten áll a világi hatalom felett. Valljuk, hogy Isten felette áll az emberi történelemnek, minden embernek, az egész világnak. Isten uralmát hirdetjük. Teokráciában hiszünk. Isten irányítja az életemet, a keresztyén közösség életét, az egyház életét és képes az emberi történésekbe, a történelembe is belenyúlni - erről beszél a megváltás is. A teokráciából következik, hogy nincs tökéletes emberi rendszer, államforma, hatalom, mert egyedül Isten a tökéletes, ő tud tökéletesen vezetni, ember nem, mert bűnös, gyarló és esendő. Nem működhet/működik jól a királyság, alkotmányos monarchia, egypártrendszer, többpártrendszer, demokrácia és így tovább. Egyedül Isten országa tökéletes, mely majd ki fog teljesedni, de egyben itt van közöttünk, itt van bennünk. De még mindig nem jutottam közelebb a kérdés megválaszolásához: kire szavazzak?

2:  „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” (Máté evangéliuma 22, 21)

Jézus határozottan arra buzdít, hogy lássuk el állampolgári kötelességeinket és közben tegyük meg keresztyén feladatunkat. Adjuk meg Istennek, ami Istené. És adjuk meg a császárnak, a felsőbb hatalomnak, ami az övé. Azt is érthetjük ez alatt, hogy éljünk állampolgári jogainkkal. Ebbe a szavazás is beletartozik. És az is, hogy a voksolástól való távolmaradással fejezem ki a véleményemet. De ez sem sokat segít a döntéshozásban.

Be kell látnom, hogy sem a Szentírás, sem Isten, sem senki nem fogja megmondani, kire szavazzak. Még az egyházam vezetői sem fognak nyilatkozni - talán pont a fenti okokból kifolyólag. Ezt nekem kell eldöntenem a saját benyomásaim, látásom, gondolataim alapján. De egyértelműen kitűnik a fenti idézetekből, hogy mindegy is, kire szavazok. Mindegy ki lesz kormányon. Mindegy, ki irányítja ezt az országot. Mert nem lesz jó, nem lesz megfelelő, nem lesz tökéletes, tele lesz hibákkal, bűnökkel, rossz döntésekkel, bukásokkal. Isten pedig nem indul a választásokon, hogy rá voksoljak.

És egyáltalán nem mindegy kire szavazok. Hiszen keresztyénként, Jézust képviselve ebben a társadalomban, ebben az országban, már az életemmel, értékrendemmel politizálok - a szó leghétköznapibb értelmében. Részt veszek a közéletben. És így felelősségem, hogy formáljam a közéletet, hogy jobbá tegyem - amibe a szavazás is  beletartozik.

Nem tudom, kire szavazzak. Azt azonban tudom, hogy mindez másodlagos. A legfontosabb, hogy Isten országa, melynek állampolgára vagyok, minél inkább kiteljesedjen itt és most. Ez az én politikai állásfoglalásom, amitől fényévekre van minden pártprogram...

Hozzászólások