A koronária bypass műtéten átesett emberek közül azoknak, akik boldog házasságban élnek, több mint háromszor akkora az esélyük arra, hogy még 15 évvel később is életben legyenek, mint nem házas társaiknak            

Jót tesz a házasság a szívnek - Medicalonline

 

"Tizenöt évvel a műtét után a boldog házasságban élő nők 83 százaléka élt még, míg a boldogtalan házasságok esetén csak 28 százalékuk – hasonló, 27 százalékos volt a túlélő nők aránya a nem férjezettek körében is. A jó házasságok esetén a férfiaknál is 83 százalékos volt az életben maradtak aránya, de nem jártak a rosszul a kevéssé kielégítő házasságban élő férfiak sem: az ő körükben 60 százalékos volt a túlélési ráta, míg a nőtlen férfiaknál csak 36 százalékos."

Ma egyre többször teszik fel a kérdést:   Miért jó házasságban élni?

Nem tudom erre lehet-e pontos választ adni. Valószínűsítem, hogy többféle tudományos, pszichológiai, antropológiai, szociológiai, teológiai válasz is létezik. Bár ez a kérdés inkább azzal az értelemmel van felruházva, mi hasznom van házasságból? Csak a baj. Váláskor adminisztrációs, anyagi, jogi problémák vannak. Ha gyerek van, az mindenben akadályoz. Valljuk meg, ki akar ma felelőséget vállalni bármiért.

Azonban maga az a tény, hogy megpróbálják a házasság „hasznát” kutatni, nem perverz tudományosság, mint inkább valami misztikus, csipkézett finom, intim vágy.

Szükség is van erre, mert rengeteg az ellendrukker. Ne a nagyáruház polcfeltöltő fiújára gondoljunk, aki azt hiszi itt a Kánaán, mert válogathat a diáklányok közül kedvére, és ezért cserélgeti is őket, és nem is tervezi a házasságot. Ez a fiú kutya füle. De inkább gondolhatunk a régebbi kommunista, és az újabb hasonló testvér ideológiára, amely elveti a családot, mint ami kizsákmányolja a nőt és gyereket, mint kispolgári csökevényt, és ezért meg kell szüntetni.

Ahány házasság, annyi szubjektív választ lehet adni. Érdemes Karinthy viharos házasságából  idéznünk.

„A feltűnően szép és okos nőnek a férfiak nehezen tudtak ellenállni, ő pedig nem is akarta, hogy ellenálljanak neki: lánykorában Ady is a szeretői közé tartozott, később pedig a fiatal Déry Tibor is. Mikor megkérdezték, miért csap patáliát a férje félrelépései miatt, amikor ő maga sem hűséges, ezt válaszolta: „Elég gyalázat, hogy tűri, én nem tűröm." Karinthyt is megkérdezték: a sok veszekedés, hűtlenség ellenére, mi köti Arankához? „A kíváncsiság” – mondta az író. – „Az, hogy kiszámíthatatlan és sohasem unalmas. Hogy nem tudható, mi lesz a következő lépése. Mint amikor egy vadász párducra vadászik, és ráfogja fegyverét, de az csütörtököt mond. És a vadász utána ugrik egy késsel a kezében. Ott harcolnak életre-halálra, menekülés nincs. Az egyiknek bele kell döglenie, különben nem érdekes a játék.” A gyilkos játék 18 évig tartott.

A Biblia is ír a férfi és nő sokszor követhetetlen és megmagyarázhatatlan kapcsolatáról.
„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a leánnyal.”   Példabeszédek 30.18-19

Miért jó házasságban élni? Talán nem tudjuk teljes bizonyossággal.  Csak jó.  Nem értjük miért vágyunk rá. De jó. Ahol olyan levelek születnek, mint az alábbi is, ott a lelkünk bizsereg egy ilyen nőért, férjért, élményért. Nem a fehér ruháért, nagy lagziért. Ezért kiváltságos finom lelki kapcsolatért.

Zrínyi Kata levele férjének Forgách Imrének:

"Az én holtomig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes szüvem én édes urának; kívánok az atya úr Istentől a Krisztus által Kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat testünk és lelkünk szerént, kiben, hogy velem egyetemben, én édes szerelmes uram, ő szent felsége Kegyelmedet sok jó ideig megtartson, szent nevének tisztességére és nekünk idvességünkre imádjuk ő szent felségét.
Továbbá szerelmes én édes szívem uram, Kegyelmednek azt írhatom, hogy a mi szerelmes gyermekeink, Istennek legyen hála, mind békével vannak.
Én édes szerelmes szívem uram, a szánat ím elküldöttem Kegyelmednek, kérem szívem én édes szerelmes uram, hogy Kegyelmed sehessen haza; én holnap várom kegyelmedet haza, ha Kegyelmed nem jöhet holnap, bizony elég bánatban leszek. Ezzel ajánlom kegyelmednek az én holtomig való szolgálatomat, és az én Kegyelmedhez való tiszta szívből való szerelmemet, mint szerelmes szívem, én édes lelkem uramnak. Az úr Isten hozza Kegyelmedet szerelmes én édes uram jó egészségben haza hamar, és adja az úr Isten, hogy láthassam Kegyelmedet szerelmes én édes lelkem uram ugyan jó egészségben és boldog életben, kiben nagy sok jó ideig egyetemben a mennynek, földnek ura minket megtartson az ő áldott szerelmes szent fiának érdeméért amen.
E levél kelt Bicsén cseterteken estve felé öt órán 1572.
A Kegyelmed szolgáló leánya és társa
Zrínyi Kata"

Valami ősi eredetű kapcsolat a házasság, amit a modern ember  kikezdett, szétszedett, de még nem tudott semmit a helyébe állítani.

Beszélgetéseim alatt többen is igyekeztek kifejteni, ők azért nem házasodnak meg, mert a papír nem lényeges. Szerintem sem a papír lényeges. Éppen ezért házasodtam meg. Nem a papírért. Magamért és a társamért. Elkerülhetetlenül színt kell valljak, Istentől valónak ismerem és ismerem el a házasságot.

Ugyanakkor ma nem feltétlenül a házasság a természetes állapot. Akinek megadatott, az hálás szívvel köszönje meg  Urának, mert ma ez a csoda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha még nem törtük eléggé a fejünket, akkor egy logikai feladat linkjére kattinthatunk. http://logikaifeladatok.hu/logika/eskuvo.html