A Mobilpap nem reklámoz egy vallást vagy felekezetet sem. Minden elvégzett szolgáltatásról emléklapot ad, és az adatvédelem elveinek szigorú betartásával anyakönyvet vezet. A Mobilpap egyszeri vagy többszöri igénybevételéhez nem kell tagsági díj, nyilatkozat, vagy egyházi adófizetés, tehát anyagi vagy felekezeti elkötelezettség. A megrendelő kérésére azonban a Mobilpap a szolgáltatás elvégzését követően is lelkigondozói kapcsolatban maradhat a családdal/családtagokkal, de csakis olyan mélységig és gyakorisággal, amennyire ezt igénylik.  mobilpap

"Ki veheti igénybe? Bárki, aki egyházi szolgáltatást szeretne megrendelni. Fő működési területe Budapest és környéke. Felekezetre vagy felekezeten kívüliségre tekintet nélkül. Különösen ajánlható a Mobilpap szolgáltatás azoknak, akik kiábrándultak az intézményes egyházakból, vagy az egyházi személyekből. Azoknak is lehetősége van tehát Mobilpapot hívni, akik amúgy se jelentenék be szolgáltatás-igényüket az egyházaknál. Hozzájuk is szól a Mobilpap, Isten szeretetével."
A mobilpap szolgáltat.

Érdekes lehet azok köre is, akik igénybe veszik. Akik kiábrándultak az egyházból, vagy akik sose vették komolyan. Sose voltak tagok. Ők olyanok, mint az az ember, aki egy érzést szeretne megszerezni, de azt nem lehet megvásárolni, csak megélni, de ezt még nem tudják.

Alapvetően a mobilpap ötlet jó. Ezt be kell vallanom. Olyan embereket ér el, akiket esetleg mások nem. Akkor gond ez, ha a mobilpap esetleg valamely létező felekezet alkalmazottjaként lép fel és ezzel esetleg képes megtéveszteni embereket.

A hétvégén nálunk is volt egy temetés. Gyülekezeti tagjaink úgy tudták evangélikus lelkész temeti az evangélikus nénit, a római katolikus temetőben. A temetés megtörtént. A temetés után a temetést végző személy bejött, hogy megadja az adatokat az anyakönyvi bejegyzéshez. Bemutatkozott, sajnálkozott, hogy nem tudta ebben a faluban van református lelkész. Ő mondta magáról: Ő is református lelkész. Ha valóban komolyan veszi azt, hogy református lelkész, tudná, hogy szolgálati út is van. Végezhet szolgálatot, de előtte egyeztetnie kell a hivatalos anyakönyvezés végett.

Nem ismerem azt a mélységet, ami ahhoz kell, hogy valaki mobilpapként tevékenykedjen.

Mt. 12.31 „Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."
2Tim. 4.1-5
Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.
Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.
Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

 

Hozzászólások