Tavaly nyáron több nőjogi civil szervezet, élükön az Élet-Érték Alapítvány országos népi kezdeményezést indított azért, hogy a családon belüli erőszak önálló tényállásként bekerülhessen a Büntető törvénykönyvbe. A szervezetek több mint százezer aláírást gyűjtöttek össze: ez a parlamentet nem kötelezi semmire, de napirendre kell vennie a kérdést, és határozatot kell hoznia arról, hogy támogatja-e az aláírók célját. Az aláírásgyűjtés kezdeményezője, Halász Pálma, az Élet-Érték Alapítvány korábbi vezetője arra is felhívta a parlament figyelmét, hogy az ENSZ főtitkára 2005 februárjában féléves határidőt adott a magyar államnak, hogy önálló Büntető törvénykönyvi tényállásban szabályozza a családon belüli erőszakot, de ez azóta sem történt meg.

Vita a családon belüli erőszakról a parlamentben - Origo

"A kezdeményezést elindító nőjogi szervezetek szerint ugyan vannak olyan bántalmazások - mint például az emberölés, a testi sértés, a kényszerítés, a kiskorú veszélyeztetése -, amelyeket büntetni rendelnek most is a törvények. A családon belüli erőszaknak vannak azonban olyan formái is, amelyeket Magyarországon nem büntetnek: ilyen például a fenyegető zaklatás, a cselekvési szabadság korlátozása vagy a gazdasági függőségbe kényszerítés. Az aktivisták szerint ha önálló tényállás lenne a családon belüli zaklatás, ezeket is büntetni lehetne, ráadásul lehetőséget lehet adni arra is, hogy a hatóságok akár már a tényleg fizikai bántalmazás előtt közbelépjenek."

A Wikipédia ezt írja: "A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai-, szexuális-, érzelmi-, lelki-erőszakként, a bántalmazott személy pénzügyi-, baráti-, családi-kapcsolatának korlátozásaként jelentkezhet. A különböző erőszak-formákat, uralmi-formákat az erőszakos magatartások módszere (fizikai-, lelki-, szexuális erőszak), gyakorisága (rendszeres, eseti) és nagysága (tettleges becsületsértés, könnyű testi sértés vagy akár emberölés) alapján lehet elhatárolni. Az erőszak széles skálán mozoghat kezdve a nem személyre irányuló erőszak-formáktól (tárgyak összetörése, rugdosása, háziállatok kínzása) egészen a legsúlyosabb fizikai sértésekig (erőszakos közösülés, emberölés)." wikipedia családon belüli erőszak

Aláírás gyűjtés megtörtént. Napirendre kellett venni. Napirendre vették, vagy inkább hajnali és később est vagy éjszakai rendre. Határozatot kellett hozni, hogy támogatják-e az aláírók célját. Határoztak. Nem támogatják. Végülis jogszerű. Igaz az ENSZ is szeretett volna valamit. De hát az meg mi a fitty?

Most nem mennék bele a részvevők szavaiba. Elég botrányosra sikerült. Meg most már politikai vihar is van ciklonnal és anticiklonnal. De a partvonalon kívül ott ülnek a kezdeményezők és hallgatják a vitatkozókat. Ezekre bíztuk ezt  a kérdést? Mögöttük ott ülnek azok, akik ezekben a percekben is éppen talán elszenvedik az erőszakot. Talán a párna csücskét fogva könnyesen próbál elaludni társa mellett. A kisgyerek meg a macival suttog, hogy holnap már biztosan másképpen lesz. Talán a vallásos szülők gyermeke még imádkozik is. "Kérlek jó Isten, hogy anya holnap jót főzzön és apa szeresse, és ne veszekedjenek, és ne sírjon anyu, és ne kelljen a szomszédba mennünk anyuval, míg apu elalszik!"

Nem kételkedem a képviselők jóhiszeműségében, és jóindulatában sőt még szándékukban sem. De ez nem lehet pártpolitikai kérdés.

Erőszak van. Megvernek valakit egy szórakozóhelyen, meccsen, az bűncselekmény. Megverik a tanárt, a rendőrt, a tűzoltót, a mentőst. Ez minősített esetnek számít. Nem véletlenül, mert velük már több szálon kapcsolódunk. Megverik a családtagot. Ez meg már nagyon bonyolult kérdés. Több szálon kötődnek egymáshoz. Esetleg függő viszony is van. Nem szabad, hogy ebből botrány legyen, bezárják a bántalmazót, mert ő keres jól. Hitel van és akkor mi lesz velünk?

Sokan azt mondják csak a primitívek, alkoholisták, gazdaságilag tönkrementek erőszakosak. Volt itt egy főorvos esete. Hívő család. Minden Szenteste családi zene és ének a templomban. Minden vasárnap első sorban ültek. Négy lányuk volt. Három már nagyobb, tizennyolc felett. A legkisebb meg tizenévek elejét taposta. Egyszer csak robban a bomba, A három lány feljelenti apukát abúzusért. Hosszú eljárás után bizonyított lett és elítélték apukát a saját lányai megrontásáért. De csak egy rendbeli esetben. Mert a két idősebb lány esetében már elévült. Csak a harmadik esete alapján tudták elítélni. A legkisebbet még nem bántotta. Kérdezték, miért nem szóltak előbb. Mert anyának mondták és ő mindig valahogy megnyugtatta a kedélyeket. Most mégis miért szóltak. Mert nem akarták, hogy a legkisebb húguk is átélje, amit ők. Anyát kérdezték, miért nem tett valamit. Mert ez az egy férjem van. Anya végül még számonkérte a lányait, hogy hogyan is tudták feljelenteni apjukat. Bonyolult dolog a család. A kapcsolatok, a függések. Komoly értékekkel kell rendelkeznie az abban élőknek, mondhatni határozott világnézettel, etikával, hogy jól dönthessenek. Ne a félelmeik, tehetetlenségük döntsön.

De láttam tönkremenni férfi életet is azzal a váddal, hogy ő saját fiával fajtalankodott. A végén felmentették, de csak bizonyíték hiányában. Anyuka válni akart és bevetette ezt a fegyvert, hogy eltiltsák a fiától az apát. Mondhatni sikerrel.

Igen. Azt gondolom a családon belüli erőszakról rendelkeznie kellene a Büntető törvénykönyvnek, mert létezik. Hogyan lehet felfedni az erőszakot, a gazdasági függést, lelki terrort, zsarolást? Ezek nem csak a családon belüli erőszak ismérvei. A munkahelyeken is megtörténik. A falvakban uzsorázásban is megtörténik. Nem fogják felfedni, míg függenek, erőszakkal fenyegetnek. De hozzáteszem gyorsan, nem elég törvényt hozni. Nem elég ott megállni, hogy meg van írva. Innentől minden rendben lesz. A család van bajban ma. A család, mint fogalom, mint amelyről a társadalomnak van valamilyen konszenzusos képe, összetört. Az a család, amelyre ezt a törvényt szeretnék létrehozni, nagyon sok esetben nem is létezik, vagy nem úgy létezik. A családon belüli erőszak a probléma egy szelete. Megoldandó és rendezendő. Így nem hagyandó. Az a társadalom, ahol a családon belüli erőszak ekkora problémát okoz, komoly értékrendni válsággal küzd. A család válsága a társadalom válsága is.

A családra fel kell készíteni a küvetkező generációt. De milyen családra? Mi a jó és követendő? Kinek mi a feladata, szerepe? Szabad-e nőről és férfiről beszélni? Ki fogja ezt meghatározni? Fel lehet egyáltalán arra készülni, hogy ki hogyan viselkedjen egy családban?

Most az az érzésem, hogy családon belüli erőszak megmarad. Míg ember él a földön, lesz. Pontosabban, míg Istentől elszakadt ember él a földön. Mert ez is a Diabolosz egyik munkája. De remélem mindig lesz mellette aki ezt rossznak vallja és ellenében dönt és cselekszik.

Most ennek egy sete-suta kísérletét láttuk. Az esetleg biztató, hogy elítélik mindannyian a családon belüli erőszakot. Az kevésbé, hogy nincs egyesség, mi is legyen. Akinek égető  a kérdés, mert a bőrére megy, az azonnali döntést és intézkedést akar. Ezt meg kell érteni. Aki meg látja a problémát, de nem ebben él, az hosszútávú megoldást szeretne. Így szükséges lesz egy rövidtávú cselekvésprogramra. De nem elfelejtve, hogy ez nem válthatja ki a hosszútávú előrelátó kezelést. A kettőt nem szabad összekeverni és egymással kijátszani. A téma és a mögötte lévő hús vér emberek és valós történeteik többet érdemelnek, mint egy vita. Nem lehet politikai píár oltárán feláldozni.

Mondhatnám a fuldoklót azonnal ki kell menteni a vízből és nem az úszás alapvető mozdulataira kell tanítani. De ha már felépült meg kell tanítani úszni.

A családon belüli erőszak bűn és ez ellen tenni kell, és meg kell tanítani az embereket hogyan kell jó családként élni.

Utólagos csöndes megjegyzés. Nem a törvények száma és mennél részletesebb leírása fog jobb helyzetet teremteni. Sokkal inkább a hozzáállás és irányultság. Jézus a Tízparancsolatot is össze tudta foglalni kettőben: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” Máté evangéliuma 22.37-40

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások