A reformáció öt évszázaddal ezelőtt segített újra megérteni az evangéliumból, hogy mindig azt kell keresnünk, ami épít. reformatus.hu Ami épít

"Mi jellemzi ma egyházi életünket? Mi jellemzi tudományos életünket? Mi jellemzi a közéletet? Mi jellemzi a gyülekezeteinket, istentiszteletünket, családi és magánéletünket? Nem könnyű kérdések ezek a reformáció fényében sem, hát még a Szentírás világosságában."

Reformáció

Csodálatos

Egy ember keresztül-kasul utazta a vi1ágot, csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról.
- Milyen csodát telt a Mestered'? - kérdezte az egyik tanítványtól.
- Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát. ( Anthony de Mello nyomán )

Erős

„A hegymászás valójában egy életforma. …A hegyeket nem lehet legyőzni, csak megmászni.  … A küzdelmet sosem a heggyel, hanem mindig saját magunkkal vívjuk.  Erőss Zsolt hegymászó

Örökkévaló

"Ecclesia semper reformanda"
Amíg a Szentháromság Isten és egyháza között bárminémű eltérés és feszültség van, addig az egyház számára a Szentháromság Istenen kívül az egyetlen állandó, a megújulásának állandó igénye.

Békesség
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Zsoltárok 62.2

Reménység

Egyszer minden a helyére kerül.

Forgalmas utcán elájult egy ember. A járókelők odarohantak hozzá. Ki csak bámészkodni, ki segíteni, ki felmérte  a terepet. Egyszercsak különösen ügybuzgó ember ugrott oda, eltolva mindenkit. Lépjenek hátrább, parancsolta. Majd egy hölgy is odahajolt segíteni. De őt is eltávolította méltatlankodva. Ápolói szaktanfolyamot végeztem és szeretném az elsősegélynyújtás szabályai szerint megkezdeni a protokolt. A durván elhajtott hölgy csak ennyit mondott, majd ha ahhoz a részhez ér, hogy hívni kell az orvost, akkor itt vagyok.

Ézsaiás 9.5
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Soli Deo Gloria! Sola Scriptura! Sola Fide! Solus Christus!