Az elmúlt napokban sokat sütött a nap Németország fölött, és ennek köszönhetően a napcellák rengeteg elektromos áramot termeltek. A német napelemeket élőben monitorozó SMA Solar Technology adatai alapján július 7-én, a csúcsidőszakban 23,9 gigawatt volt a termelés, ami újabb termelési rekordot jelent az ország életében.  A Nap termelte a német áramigény 40 százalékát  168ora.hu/tudas

 Németország nap közben körülbelül 60 gigawatt elektromos áramot igényel, tehát délután háromnegyed kettőkor a Nap termelte meg az ország áramigényének körülbelül a 40 százalékát. ... Nagyjából 1,3-1,4 millió napelem van Németország területén, és 8,5 millió ember él olyan épületben, amelyben napenergiával termelne k áramot, vagy azzal fűtenek.

A cikk jegyzése július 11-én történt. Azóta nálunk is csak melegebb van, köszönhetően a Napnak. Németország 60 gigawatt áramot igényel átlagosan. Magyarország kb. ebben az időszakban120-139 gigawatt áramot  a nagy meleg miatt (Ha hinni lehet az adatoknak).  Németország területe 357 114 négyzetkilométer, míg Magyarországé 93 036  négyzetkilométer. Németország lakossága 82 millió, míg Magyarországé 10 millió. 

A napsütéses órák számához alább csatolok egy képet (ez decemberi adat, tehát más hónapban másképpen alakul). Azon jól látszik, hogy Németország területének legnagyobb közel felén az éves átlag 1200-1600, a másik felén 1600-1800, míg egy kis részen 1800-2000 a napsütéses órák száma.  Magyarország területének szinte egész területén 1800-2000, egy-egy kisebb területen, Észak-keleten 1600-1800, Dél-keleten 2000-2500 a napsütéses órák száma. Ha felével nem is, de harmadával bizonyosan több a napsütéses órák száma.

Németország az áramigényének közel 40 százalékát meg tudta termelni egy napsütéses napon úgy, hogy a napsütéses órák számát tekintve nem áll olyan jól, mint Magyarország. A cikk tudósít arról is, hogy a politikusok a napenergia hasznosításának ügye mögé álltak és állami támogatással segítik a napelemek terjedését.

Valószínűleg naívnak tűnő kérdéseket teszek fel. Miért nem tudjuk Magyarországon elérni, hogy a napenergiát nagyobb mértékben hasznosítsuk mind áram, mind melegvíz előállítására? Helyette még mindig a drága gázt, a nyers kivágott fát és persze az atomot használjuk minderre. Milyen érdekeket sértene ennek a terjedése? Mi kell ahhoz, hogy nálunk is a szakmai szervezetek, energiaszolgáltatók, politikusok, lakosság, fogyasztók kialakítsanak egy hatékony, működő rendszert? Létezik közös érdek?

Annyira el tudom képzelni, hogy házaink, közösségeink épületeit ilyen módon látjuk el energiával. A templomunk tájolása kiváló ebből a szempontból. Szigetelhetjük az épületet, ablakot cserélhetünk. Napenergiával állandóan klimatizálni lehetne és télen fűteni. Igazi kis mentsvár, mint az erődtemplomok. Csak most nem fegyveresektől, hanem az anomáliáktól védene. Nyilván hatástanulmányokat is kell végezni, mivel jár ezeknek a berendezéseknek az előállítása. Milyen egyéb építészeti megoldásokkal lehet hatékonyabb. Milyen változásra vagyunk készek (életmód, szemlélet) az energiafelhasználásunk (az egész életünk) terén. A karbantartásról is kell gondoskodni. Illetve éppen az anomáliáktól való védelemre is gondolni kell.

Persze lehet élni kevesebb energiával is, hideg házakban és forró időben. Nyilván kiválasztódnak azok az emberek, akik jobban bírják az ilyen időjárást. Azok, akik megoldják egy darabig másképpen, készek csalni, lopni, ölni, uralkodni a jobb minőségért és életért. A nagy többségnek rövidül az élete. Rövid távon nem feltétlenül jelenti az emberiség létszámának a csökkenését, inkább a vándorlását és konfliktusokat a jobb és élhetőbb helyekért.

Míg ezen a Földön élünk, mindig lesznek napi teendőink, akkor is ha nem kell aggodalmaskodnunk a holnap, az étel, ital és ruházkodás felől. Akkor is, ha nincs itt maradandó városunk. Akkor is, ha vár valahol egy másik ország: Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” Jelenések 21.3-5 Jóllehet a napi teendőinkhez nem biztos, hogy csupán a problémák megoldására tett kísérletek tartoznak, mint inkább a kegyelem elfogadása.

 

 

Hozzászólások