Tovább szigorítanák a már most is szigorú abortuszszabályozást Lengyelországban...  erről vitatkozott egy tévéműsorban egy ismert feminista egy ultrakonzervatív parlamenti képviselővel. A vita váratlan irányt vett, amikor Catherine Bratkowska az élő adásban bejelentette, hogy terhes, és akármit is mondanak mások, el fogja vetetni a gyerekét... később ezt azzal egészítette ki, hogy az abortuszt – „hogy viccesebb legyen″ – pontosan karácsony este szeretné elvégeztetni.    Abortusszal ünnepelné a Karácsony estét  index.hu

... szombaton váratlan ajánlatot kapott az egyház felől. Bratkowska költőinek szánt kérdésére (mégis mit csinál valaki, ha egy nő azt mondja: terhes vagyok, és el akarom vetetni) egy jezsuita szerzetes konkrét választ adott: „szeretném örökbe fogadni a kisbabáját” – közölte vele Gregory Kramer atya. A 37 éves pap, úgy tűnik,  komolyan gondolta a dolgot: „Ez részemről a rend szabályainak felrúgása és a papságból való kilépés lenne. De a válasz komoly, nem valami médiapoén.”

A karácsonyi abortusz bizarr ötletét utólag csak erős iróniának nevezte. „Nem akartam senkinek megbántani az érzéseit, de az én nézőpontom szerint nem teszek semmi rosszat” – mondta egy interjúban. Jézus különben is sokkal jobban együttérzett a nőkkel, mint a 3 milliméteres embriókkal – merészkedett a feminista teológia ingoványos mezejére.

A karácsonyi evangélium arról tud, hogy van egy lány Mária, aki más állapotban van, áldott állapotban van, gyermeket vár. Ebben az időben lányanyának lenni nem volt dicsőség. Ráadásul van jegyese, József, aki megrökönyödik a híren, majd magához veszi Máriát. Nem mellékes, hogy ez a gyermek Isten Fia, akit Jézusnak neveznek majd. Ezt már próféták ígérték:  Mt. 1.23 „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Világi szemmel mi szépség van ebben a történetben, ha egyáltalán van benne? Amit ráraktak a századok, évezredek, emberöltők? Szépítgetjük, retusáljuk, púderezzük. A Teremtés történetében (1Mózes 1.27) megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
Valljuk, hogy az Ember, az Isten által teremtett Ember, férfi és nő. Együtt. Külön-külön is embernek nevezünk egy férfit és egy nőt, de azért az mégiscsak hiányos. Hiányzik belőle a másik. Nem teljes. Teljessé férfi és nő együtt válik.
Jézus születése ezt is megmutatja. Teljessé válik egy férfi és egy nő élete. Ráadásul József és Mária hordozhatják a Teremtő terhét, feladatát, még beteljesítenek egy másik küldetést is. Rajtuk keresztül, velük Isten legnagyobb ígérete is beteljesedik, amikor is Megváltót, Szabadítót, Messiást küld népe szabadítására és mindazoknak, akik az Ő nevében hinni fognak.

Itt van nekünk ez az egyáltalán nem szép, de nagyon mai történet.

Egy elvhű feminista. Alárendelte életét, mindenét egy elvnek a szabadság nevében. Nem tudjuk, hogy valójában gyermeket hord-e a méhében, de azt mondja. De a szívében, lelkületében, indulatában és akaratában mindenképpen gyilkos indulatokat hordoz. Ölni akar Karácsony estéjén, bár ezt gyanítom csak szabadságnak és önrendelkezésnek, netalán önmegvalósításnak nevezi. A feminista tudatosan tervezi megcsonkítani magát. De nyilván nem tesz egyebet, mint nem teljes, csonka állapotához alakítja a körülményeit is. Csonka nő. Torzó. A torzók is lehetnek szépek, de gondolatban mindig kiegészítjük a látható, érezhető hiányt. Végtelenül kiszolgáltatott, elveinek rabszolgája. Nem lehet teljessé, nem lehet szabaddá, mert a torzóságát, csonkaságát tekinti élete értékének.
Itt van nekünk egy elvhű jezsuita. Ő is elveinek, hitének, rendjének szentelte életét. Egyháza és vallása szempontjából teljes az élete. Fogadalma és vallása elvárása szerint nem teljesedhet ki egy másik személlyel, aki nő. Ő pedig úgy dönt, hogy megszegve rendjének szabályait, lemondva papságáról meg akarja menteni a még meg sem született, karácsonyra halálra ítélt gyermek életét. Örökbe akarja fogadni.

Catherine Bratkowska ugyan azt mondta, meggyőződése szerint a pap szándéka őszinte, elutasította a felajánlást – írja a Gazeta Wyborcza. „Ez nem csak kilenc hónapról szól. A terhesség nagy megterhelést jelent a női szervezetnek, sokan maradandó károsodást szenvednek” – érvelt. Sőt még sokan bele is halnak. Ezt persze felségem mondta, mikor felolvastam neki a hírt.

Nem tudom, mi lesz, mi lett a vége a történetnek. Nem tudom, hogy csak provokált-e a csonka életű és lelkű nő. Nem tudom, hogy csak ügyes marketing válasz volt-e a jezsuita válasz.

De azt tudom, hogy amennyiben a kicsi megszülethetne, lenne helye. Lehet, hogy nem hétköznapi körülmények között. Lehet, hogy harcos feministák és konzervatív, akár vallásos emberek között. Még egy lehetetlen is valóra válna, hogy a csonka emberek kiegészülnének. A férfi nővel, a nő férfival, és lennének Emberré, akinek már régen válniuk kellett volna. Nekem ezt is jelenti a karácsony. Isten kiegészít, és ezzel meg is változtat, hogy ne legyek torzó.

Gyermek, kinek neved Immánuél, Jósuha, Jézus, Megváltó és Messiás; Aki emlékszel a gyermekségedre, a körülötted zajló eseményekre és beteg világra, Heródesekre, szállástalanságra, üldözöttségre, életveszélyes fenyegetettségre! Hadd jöjjenek a mostani születendő gyermekekhez is pásztorok és napkeleti bölcsek! Hadd várják őket is Annák és Simeonok! Állj oda a csonka életű és megzavarodott férfiak és nők mellé! Hadd legyenek olyan szülők és emberek, mint Mária és József, akik nem akartak csonka nő és férfi maradni! Hadd legyen köztünk a Teljesség, gyere el hozzánk! Szükségünk van Rád három millimétertől több méterig!

Áldjon meg téged az Úr, hogy miliméterről miliméterre növekedj teljes Emberré Isten Szentlelke által!

Áldott teljes karácsonyt Catherine Bratkowska-k és Gregory Kramer-ek!

 

Hozzászólások